TRINET Podpora novice

Trinet TLM NCTS Odpreme – Vnos varnostnih podatkov v tranzitno deklaracijo

1.) Uporaba modula TLM Tranzit – NCTS odpreme

Za blago, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti, bo po 1.1.2011 potrebno vnaprej predložiti elektronsko carinsko deklaracijo. Kadar blago vstopa v okviru tranzitnega postopka, se lahko za blago:

 • izdela NCTS carinsko deklaracijo, ki vsebuje zahtevane varnostne podatke
 • najprej izdela VSD deklaracijo, po prihodu blaga k uradu vstopa pa še NCTS carinsko deklaracijo (v tem primeru vnos varnostnih podatkov v NCTS deklaracijo ni potreben)

Deklaracijo, ki vsebuje varnostne podatke, je potrebno vložiti pri uradu vstopa pravočasno (pred dejanskim prihodom blaga) in za vse blago, ki vstopa – tudi za blago, ki je sicer naloženo na prevoznem sredstvu, vendar to blago ni namenjeno razkladanju pri uradu vstopa oz. to blago ni namenjeno za vstop v Skupnost (kraj razkladanja ni v EU).

2.) Izpolnjevanje NCTS deklaracije – varnostni podatki

Vnašanje varnostnih podatkov je razdeljeno na glavo deklaracije ter na postavke, ki jih vsebuje deklaracija. Opis polj pri izpolnjevanju NCTS deklaracije:

Glava deklaracije – zavihek Varnostni podatki:

 • Vpisani varnostni podatki: izbere se Da (kadar deklaracija vsebuje nabor varnostnih in varstvenih podatkov). V primeru, ko je za blago že vložena VSD, varnostnih podatkov v deklaracijo ni potrebno vpisovati – v tem primeru je potrebno v deklaracijo vpisati sklic na VSD (v prvo postavko v zavihek Predhodni dokumenti)
 • Referenčna številka prevoza: vpiše indetifikacija poti prevoznega sredstva (številka vlaka v železniškem, IATA številka leta v letalskem, IMO/EIN šifra ladje v ladijskem prometu; v cestnem prometu podatek ni obvezen)
 • Enotna referenčna oznaka pošiljke: vpiše se opravilna številka; podatek ni obvezen
 • Pošiljatelj-varnost: polje se izpolni v primeru, da blago odpremlja en sam pošiljatelj. Pri izdelavi nove deklaracije to polje izpolni program (v polje se prenesejo podatki iz polja Pošiljatelj). Izpolniti je potrebno vsa polja, razen EORI številke, ki se vpiše v primeru, če pošiljatelj ima veljavno EORI številko. Če je pošiljateljev več, se polje ne izpolni – v tem primeru je potrebno podatke o pošiljateljih vpisati v postavke deklaracije.
 • Prejemnik-varnost: vpiše se podatke o dejanskem prejemniku blaga. Polje se izpolni v primeru, da blago odpremlja samo k enemu prejemniku. Pri izdelavi nove deklaracije to polje izpolni program (v polje se prenesejo podatki iz polja Prejemnik).Izpolniti je potrebno vsa polja, razen EORI številke, ki se vpiše v primeru, če prejemnik ima veljavno EORI številko. Če je prejemnikov več, se polje ne izpolni – v tem primeru je potrebno podatke o prejemnikih vpisati v postavke najave.
 • Prevoznik: vpiše se podatke o prevozniku, ki prevaža blago ob trenutku vstopa na carinsko območje. Pri izdelavi nove deklaracije vrste NCTS-TIR to polje izpolni program (v polje se prenesejo podatki iz polja Glavni zavezanec). Izpolniti je potrebno vsa polja, tudi EORI številko (razen v cestnem prometu, kjer EORI številka ni obvezna; v cestem prometu se EORI številko vpiše, če prevoznika ima veljavno EORI številko)
 • Kazalnik posebnih okoliščin: izbere se šifra posebne okoliščine, na katere se sklicuje gospodarski subjekt (neobvezno za ladijski in letalski promet).
 • Način plačila prevoznih stroškov: izbere se šifra načina plačila prevoznih stroškov (neobvezno, polje se izpolni, če je podatek na voljo). Podatek se vpiše, če velja za vse postavke deklaracije – v nasprotnem primeru se podatek vpiše v postavkah.
 • Kraj natovarjanja: država in ime kraja, kjer se blago natovori na prevozno sredstvo (ime pristanišča, letališča, tovornega terminala, železniške postaje ali drugega mesta, kjer se blago natovori na prevozno sredstvo). Lahko se vpiše kraj prevzema blaga po transportni pogodbi ali carinski urad odhoda TIR (primer: BA/SARAJEVO)
 • Šifra kraja raztovarjanja: država in ime kraja, kjer se blago raztovori iz prevoznega sredstva. Vpiše se šifra carinskega urada (če šifra ni na voljo, se vpiše natančno ime kraja) (primeri: SI006044; IT/SAN MARTINO)
 • Države, skozi katere poteka prevoz: vpiše se seznam držav, preko katerih poteka prevoz blaga v kronološkem vrstnem redu, vključno z začetno državo odpreme in končno namembno državo

NCTS deklaracije – Postavke:

Opis izpolnjevanja varnostnih podatkov v postavah deklaracije:

Postavke – zavihek Predhodni dokumenti

 • Vrsta:  vpiše se šifra 355 – Vstopna skupna deklaracija
 • Številka:  vpiše se MRN številko VSD

Podatek se vpiše samo v primeru, ko je za blago predhodno že bila vložena vstopna skupna deklaracija. V tem primeru varnostnih podatkov v NCTS deklaracijo ni potrebno vnesti.

Postavke – zavihek Varnostni podatki 1

 • Enotna referenčna oznaka pošiljke: vpiše se opravilna številka; podatek ni obvezen. Polje se izpolni v primeru, kadar podatek ni vpisan v glavi deklaracije in ni enak za vse postavke.
 • Način plačila prevoznih stroškov: izbere se šifra načina plačila prevoznih stroškov. Polje se izpolni v primeru, kadar podatek ni vpisan v glavi deklaracije. (neobvezno, polje se izpolni, če je podatek na voljo)
 • Šifra ZN za nevarne snovi: vpiše se šifro Združenih narodov za nevarne snovi (UNDG – enotna serijska številka, ki jo Združeni narodi dodelijo snovem in izdelkom, vključenim na seznam nevarnih snovi, ki se najpogosteje prevažajo)
 • Pošiljatelj-varnost: polje se izpolni samo v primeru, da blago odpremlja več pošiljateljev. Vpisati je potrebno ustrezno število imenovanj, ločeno za vsakega pošiljatelja. Pri izdelavi nove deklaracije to polje izpolni program (v polje se prenesejo podatki iz polja Pošiljatelj). Izpolniti je potrebno vsa polja, razen EORI številke, ki se vpiše v primeru, če pošiljatelj ima veljavno EORI številko.

Postavke – zavihek Varnostni podatki 2

 • Prejemnik-varnost: polje se izpolni v primeru, da je blago namenjeno k več prejemnikom. Vpisati je potrebno ustrezno število imenovanj, ločeno za vsakega prejemnika. Pri izdelavi nove deklaracije to polje izpolni program (v polje se prenesejo podatki iz polja Prejemnik). Izpolniti je potrebno vsa polja, razen EORI številke, ki se vpiše v primeru, če prejemnik ima veljavno EORI številko.

3.) Pošiljanje NCTS deklaracije v RIP

Postopek izmenjave podatkov poteka tako ko doslej. Potrebno pa je upoštevati, da mora biti deklaracija vložena pravočasno (v cestnem prometu eno uro pred prispetjem blaga k carinskemu uradu vstopa oz. izstopa).

Če so v NCTS deklaraciji vpisani varnostni podatki, se deklaracija najprej obravnava kot vstopna skupna deklaracija VSD. Ko prevozno sredstvo prispe k uradu prvega vstopa, se izvede predložitev blaga (postopek izvede carinik ročno).

Po opravljenem preverjanju z vidika varnostni in varstva lahko carinski urad blagu prepove vstop, če pa za blago ni bilo ugotovljeno tveganje z vidika varnostni in varstva, se blago prepusti v carinski postopek tranzita.


Za uporabo modula Trinet TLM Tranzit – NCTS odpreme morate imeti nameščeno verzijo programa 3.16.30.3611 (ali višjo). Za dodatne informacije in za pomoč pri uporabi modula se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 1. januar 2011

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih