TRINET Podpora novice

Trinet TLM modula AIS/TARIC – spremembe v modulu TARIC – leto 2010

  • točka 3 (zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito)

staro besedilo

3002 – ex. antiserumi in druge frakcije krvi; cepiva; toksini; človeški, živalski in rastlinski virusi in antivirusi in bakteriofagi, diagnostični reagenti

novo besedilo

3002 – ex. – antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, ki se uporabljajo za zdravljenje; cepiva; toksini; kulture mikroorganizmov (razen kvasovk); človeški, živalski in rastlinski virusi in antivirusi ter bakteriofagi

novo

48184090 – ex. plenice za otroke in odrasle

560110 – ex. plenice za otroke in odrasle

  • točka 4 (medicinske oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem)

novo

90183210 – ex. set za punkcijo

90189050 – ex. sistem za infuzijo in transfuzijo

staro besedilo

90183900 – ex. kanile, katetri in razpoznaven pribor za traheostomo

novo besedilo

90183900 – ex. sonde (rektalne, duodenalne, hranilne in želodčne), kanile in katetri, skupaj s priborom (tarifna oznaka 9018 39 00) in deli, ki so primerni izključno za uporabo teh izdelkov

  • točka 6 (dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju😉

novo

8523 – ex. knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi

  • točka 20 (dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja)

novo

0601 – ex. okrasne rastline (dobava lončnic, sadik in rezanega cvetja)

0602 – ex. okrasne rastline (dobava lončnic, sadik in rezanega cvetja)

0603 – ex. okrasne rastline (dobava lončnic, sadik in rezanega cvetja)

0604 – ex. okrasne rastline (dobava lončnic, sadik in rezanega cvetja)


V skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, se za obračun DDV-ja po nižji stopnji uporablja šifra

(3D051)(člen ZDDV/točka iz priloge 1).

TLM modul AIS z integrirano tarifo TARIC opozorita uporabnika na možnost uporabe nižje DDV stopnje na dva načina.

Ob izdelavi carinske deklaracije je v modulu TARIC dodana možnost za uporabo nižje DDV stopnje. V kolikor se deklarirano blago nanaša na blago iz Priloge I ZDDV, uporabnik označi ustrezen “check box”.

Primer:

S 1. januarjem 2010 se med izdelke za higiensko zaščito iz 3. točke Priloge I ZDDV uvrščajo tudi “plenice za otroke in odrasle pod tarifnima oznakama 4818 40 90 in 5601 10“. V kolikor se blago nanaša na nižjo DDV stopnjo, uporabnik označi ustrezno potrditveno polje:

Šifra z opisom (3D051)(41/3) se prenese v polje 44 carinske deklaracije. Temu ustrezno sledi obračun dajatev v polju 47: vrsta dajatve B00 (DDV) – stopnja -> 8,50%.

Drugo opozorilo je tik pred pošiljanjem v sistem za izmenjavo podatkov.

Če je v p.47 obračunan DDV po polni – 20% stopnji, vas aplikacija na možnost uporabe nižje DDV stopnje opozori, npr.:

Uporabniki bodo navedene posodobitve prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov. Datoteka se imenuje ES_DDV_ZNIZANO_2009_01.XML.

 


Pripravil: Jože Podlogar

Ljubljana, 28. december 2009

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih