TRINET Podpora novice

TLM modul Fakturiranje – izdajanje elektronskih računov


Modul Fakturiranje – izdajanje elektronskih računov

V modulu TLM Fakturiranje je dodana možnost izdajanja elektronskih računov. Elektronski račun (v nadaljevanju e-račun) vsebuje vse predpisane podatke, ki jih zahteva direktiva EU o DDV (Direktiva Sveta 2010/45/EU) in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Gre za račun, ki je izdan v standardizirani obliki, ki omogoča elektronsko izmenjavo podatkov. Tak račun se prejemniku pošlje preko e-pošte (prejemnik mora predhodno soglašati, da želi prejemati račune v elektronski obliki).

  Prednosti izdajanja e-računov:

  – uvedba elektronskega poslovanja poveča kakovost storitev (posledično konkurenčnost ter prepoznavnost podjetja)

  – hitrejši postopek (prejemnik prejme račun preko e-pošte)

  – zmanjšanje stroškov (manjši stroški poštnin, zmanjšanje prostora, potrebnega za arhiv fizičnih dokumentov)

  – okolju prijazna rešitev (manjša poraba papirja, manjša obraba tiskalnikov)

  – zmanjševanje napak v procesu (možnost integracije e-računa v informacijski sistem prejemnika)

  Uporaba e-računov

  Pred začetkom uporabe e-računa je potrebno pridobiti soglasje s strani prejemnikov. Prejemnik se mora strinjati z uporabo oz. s prejemom računov v elektronski obliki. To soglasje je lahko v formalni ali neformalni obliki, možno je tudi tiho soglasje, ko se prejemnik npr. strinja s tem, da izvrši plačilo prejetega e-računa. Seznam soglasij se vpisuje v šifrant strank, kjer je poleg soglasja s prejemanjem e-računov potrebno vpisati še e-poštni naslov osebe prejemnika, kateri se bodo pošiljali e-računi.

  Pošiljanje e-računov

  Pošiljanje e-računov je možno za račune tistih prejemnikov, ki soglašajo s prejemom računa v elektronski obliki in je na računu vpisan e-poštni naslov osebe prejemnika računa. Pošiljanje je možno izvesti za več računov hkrati (multi izbira).

  Prejemnik računa prejme e-račun v dveh oblikah:

  1. v XML formatu (po standardu e-SLOG), ki omogoča avtomatsko obdelavo
  2. v PDF formatu (ki je po obliki enak papirnemu računu)

  Pošiljanje e-računov oz. tiskanje računov se izvaja hkrati: za pošiljanje računov se lahko izbere več računov (npr. vse izdelane račune v nekem obdobju), program bo nato prejemnikom, ki soglašajo s prejemom e-računa poslal e-račun po elektronski pošti, za ostale prejemnika pa bodo računi tiskani v papirni obliki.

  Za uporabo elektronskih računov je potrebna TLM verzija 3.52.0.5993 (oz. višja).

   Opomba.

   Možnost izdajanja elektronskih računov je uporabnikom modula TLM Fakturiranje na voljo po promocijski ceni 290,00 EUR (do 31.7.2013).


    Povezave:

    Opis novosti v TLM verziji 3.52.0.5993

    Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

    Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

    Pripravil: Tomaž Leban

    Ljubljana, 5. junij 2013

    © TRINET Informatika, d.o.o.

    Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

    Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih