TRINET Podpora novice

TLM Intrastat – opis novosti v novi verziji


1.) Ukaz Porazdeli – izračun popustov in stroškov v intrastat dokumentu

Ukaz Porazdeli uporabimo za vnos popustov in stroškov za pravilen izračun fakturne ter statistične vrednosti blaga.

V primeru, da je znan samo skupni popust za vse postavke, uporabimo možnost razbijanja popusta: vpišemo znesek skupnega popusta, program pa razdeli popust po vseh postavkah glede na vrednost posamezne postavke. Na podoben način ravnamo pri stroških: v primeru, da so znani samo skupni stroški za vse postavke, uporabimo možnost razbijanja stroškov: stroške na postavki ne vpišemo, temveč vpišemo skupni znesek stroškov, program pa razdeli stroške po vseh postavkah glede na vrednost posamezne postavke.

Ukaz Porazdeli lahko uporabimo tudi za porazdeljevanje skupne neto teže (v primeru, ko dejanske teže posameznih postavk niso znane).

Postopek porazdeljevanja:

1.) izberemo postavke za porazdeljevanje (vse postavke, samo postavke ene fakture, samo postavke z enako pariteto, ipd…)

2.) izberemo vrsto porazdeljevanja (neto teža, fakturna vrednost oz. stroški) in vpišemo vrednost, ki naj se porazdeli

3.) izberemo način porazdeljevanja (npr. po fakturni vrednosti)

Hkrati je možno izbrati več vrst porazdeljevanja (če je to primerno) – program bo porazdeljevanje izvedel v naslednjem vrstnem redu: najprej neto težo, nato fakturno vrednost ter potem še stroške.

Porazdeljevanje nato izvedemo z ukazom Porazdeli.

1.1.) Izbira postavk za porazdeljevanje

Pomembno! Pred porazdeljevanjem je potrebno najprej izbrati postavke za porazdeljevanje (tiste postavke, kjer naj se izvede porazdeljevanje). Izberemo lahko vse postavke poročila ali pa s pomočjo filtrov v posameznih stolpcih izberemo poljubne postavke:

Filtre lahko po potrebi poljubno kombiniramo (npr. najprej izberemo številko fakture, nato pa še pariteto).

1.2.) Porazdeli neto težo

Izberemo vrsto porazdeljevanja Porazdeli neto težo:

Trenutna neto teža: program izpiše vsoto vpisanih neto težo na vseh izbranih postavkah (v kilogramih, na 3 decimalna mesta natančno). V primeru, da teže na postavkah niso vpisane oz. so vpisane samo na nekaterih postavkah, lahko uporabimo metodo razbijanja teže.

V polje Nova neto teža vpišemo dejansko skupno neto težo in nato izberemo način, kako naj program težo razdeli po postavkah. V primeru, da so v poročilu vpisane postavke iz več faktur, lahko težo razbijamo tudi ločeno samo po postavkah posamezne fakture.

Metode razbijanja teže: po fakturni oz. statistični vrednosti, po že vpisanih težah, enaka teža vseh postavk

Razbijanje lahko uporabimo tudi samo za tiste postavke, kjer teža še ni vpisana (primer: v poročilu je vpisanih 50 postavk, skupna teža blaga znaša 5.400,000 kg. Teža je vpisana le na 10 postavkah, skupaj 614,500 kg. Program v polju Trenutna neto masa prikaže vpisano težo na postavkah, torej 614,500 kg. V polje Nova neto teža vpišemo dejansko skupno težo 5400,000 kg, nato pa izberemo še opcijo Porazdeli razliko po nevpisanih (po postavkah brez vpisane teže). Program bo razliko v teži, 4.785,500 kg, razdelil na preostalih 40 postavk.

Če so v poročilu vpisane postavke iz različnih faktur, lahko razbijanje uporabimo za vse vpisane postavke ali pa ločeno za postavke posamezne fakture.

Z ukazom Porazdeli izvedemo porazdeljevanje.

1.3.) Porazdeli fakturno vrednost (vnos popustov)

Izberemo vrsto porazdeljevanja Porazdeli fakturno vrednost:

To porazdeljevanje uporabimo, če želimo popraviti fakturno vrednost postavk (npr. odšteti popust, prišteti dodatne skupne stroške po fakturi, ipd). Pravilno fakturno vrednost (z vključenim popustom) sicer lahko vpišemo že na postavki, vendar je enostavneje in predvsem hitreje uporabiti porazdeljevanje (npr. v fakturi je 100 postavk, popust pa je podan samo v skupnem znesku na koncu fakture).

Trenutna fakt. vrednost: program izpiše vsoto vpisanih fakturnih vrednosti na vseh izbranih postavkah ter oznako valute (oz. »Različno« kadar so vpisane različne valute).

Nato lahko vpišemo:

 • Sprememba fakt. vrednosti: vpišemo znesek, za katerega naj se skupna fakturna vrednost poveča oz. zmanjša (v tem primeru vpišemo znesek s predznakom minus)

(npr. vpišemo -205, kar pomeni popust v višini 205,00 EUR)

ali

 • Nova fakturna vrednost: vpišemo lahko novo fakturno vrednost (npr. namesto 4.005,00 EUR vpišemo 3.800,00 EUR)

Potem izberemo še metodo porazdeljevanja: porazdeljevanje se lahko izvede proporcionalno glede na fakturno vrednost, glede na statistično vrednost, glede na neto težo postavke ali pa v enakem znesku po vseh postavkah.

Popravek vpišemo v valuti izbrane fakture. Porazdeljevanje lahko izvedemo tudi v primeru, kadar so v poročilu fakture v različnih valutah (v tem primeru predlagam, da izberete metodo porazdeljevanja po statistični vrednosti).

Z ukazom Porazdeli izvedemo porazdeljevanje.

Program bo vpisano vrednost razdelil po izbranih postavkah (vseh faktur ali samo izbrane fakture). V gornjem primeru bo program zmanjšal fakturno vrednost vseh postavk za 205,00 EUR. Nova skupna fakturna vrednost po razbijanju bo tako 3.800,00 EUR.

1.4.) Porazdeli stroške

Razbijanje stroškov je možno samo za poročevalske enote, ki presegajo posebni prag.

Izberemo vrsto porazdeljevanja Porazdeli stroške:

To porazdeljevanje uporabimo, če želimo popraviti statistično vrednost postavk (npr. prišteti oz. odšteti stroške prevoza, zavarovanja, ipd). Pravilno statistično vrednost (z vključenim stroški) sicer lahko vpišemo že na postavki, vendar je enostavneje in predvsem hitreje uporabiti porazdeljevanje (npr. v fakturi je 100 postavk, stroški prevoza pa so podani samo v skupnem znesku).

To porazdeljevanje velja samo za statistično vrednost, fakturna vrednost ostane nespremenjena.

Trenutna vred. stroškov: program izpiše vsoto trenutno vpisanih stroškov na vseh izbranih postavkah ter oznako valute (oz. »Različno« kadar so vpisane različne valute).

Nato lahko vpišemo:

 • Sprememba stroški: vpišemo znesek, za katerega naj se skupna vrednost stroškov poveča oz. zmanjša (v tem primeru vpišemo znesek s predznakom minus)

(npr. vpišemo -25, kar pomeni zmanjšanje skupnega zneska stroškov v višini 25,00 USD)

ali

 • Nova vrednost stroškov: vpišemo lahko novo vrednost stroškov (npr. namesto 200,00 USD vpišemo 380,00 USD)

 • Spremeni valuto: to polje izberemo, kadar želimo spremeniti valuto stroškov (npr. namesto USD izberemo EUR)

Potem izberemo še metodo porazdeljevanja: porazdeljevanje se lahko izvede proporcionalno glede na fakturno vrednost, glede na statistično vrednost, glede na neto težo postavke ali pa v enakem znesku po vseh postavkah.

Če so v poročilu fakture v različnih valutah, potem je možno tudi porazdeljevanje stroškov po vseh fakturah hkrati, vendar pazite na izbrano metodo razbijanja (uporaba metode porazdeljevanja po fakturni vrednosti v tem primeru ni dovoljena, ampak je potrebno uporabiti metodo porazdeljevanja po statistični vrednosti)

Potem izberemo še metodo porazdeljevanja: porazdeljujemo lahko proporcionalno glede na fakturno vrednost, glede na statistično vrednost, glede na neto težo postavke ali pa razdelimo enak znesek po vseh postavkah.

Z ukazom Porazdeli izvedemo porazdeljevanje.

Program bo vpisano vrednost razdelil po izbranih postavkah (vseh faktur ali samo izbrane fakture). Program bo povečal oz. zmanjšal statistično vrednost vseh postavk, skupna fakturna vrednost pa ostane nespremenjena.

1.5.) Napredno porazdeljevanje

Napredno porazdeljevanje omogoča poljubno izbiranje postavk (»multi izbira«), ostala funkcionalnost porazdeljevanja pa je enaka kot pri osnovnem porazdeljevanju.


  Povezave:

  Opis novosti v TLM verziji 3.36.0.4712

  Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

  Pripravil: Tomaž Leban

  Ljubljana, 4. januar 2012

  © TRINET Informatika, d.o.o.

  Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

  Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih