TRINET Podpora novice

Taksa na izrabljena vozila

Uredba o taksi na obremenjevanje
okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil


V Uradnem listu RS, št. 13 , z dne 7.2.2003 je objavljena
Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih
vozil.
Uredba se začne uporabljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu, to je 22.02.2003.


Carinska uprava Republike Slovenije je glede uporabe
nove dajatve izdala Navodilo številka
5/2003

.


Nekaj izvlečkov iz uredbe in navodila:


Obveznost
plačila
:
 • obveznost obračunavati takso nastane ob uvozu
  vozila,


 • če gre za proizvodnjo vozil na ozemlju Republike
  Slovenije, nastane obveznost obračunavati takso, ko je vozilo prvič dano v
  promet v Republiki Sloveniji, razen če proizvajalec sam ali druga oseba za
  njegov račun, vozilo izvozi in to izkaže z izvozno deklaracijo.

Osnova za
obračun


Osnova za obračunavanje takse je minimalna masa
vozila
, pripravljenega za vožnjo, kot je navedena v izjavi o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
.


Znesek takse


Ne glede na določbe 5. člena te uredbe je znesek
takse:
 • za leto 2003 deset tolarjev na 1 kg
  vozila,


 • za leto 2004 pa štirinajst tolarjev na 1 kg
  vozila.

Vračilo takse
 • Do vračila takse je upravičen proizvajalec, ki je
  uvoženo vozilo oplemenitil, če k zahtevku za vračilo takse priloži carinske
  dokumente, ki dokazujejo, da je bila za vozilo plačana taksa in je bilo vozilo
  dejansko iznešeno iz carinskega območja Slovenije.


 • Do vračila takse je upravičen tudi izvoznik, ki
  izvozi vozilo, za katero je bila na carinskem območju Republike Slovenije
  plačana taksa in to plačilo lahko izkaže z uvozno deklaracijo oziroma drugim
  dokumentom, ki dokazuje plačilo takse

Preglednica tarifnih oznak, za
katere se plačuje taksa


Kategorija


Tarifna
oznaka


Opomba


M1


8703 21 10


Motorna vozila
kategorije M so vozila za prevoz potnikov, in sicer:
– motorna vozila z najmanj
štirimi kolesi,
– motorna vozila s tremi
kolesi, če njihova največja masa presega 1.000 kg


Motorna vozila
kategorije M1 so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg
sedeža voznika.


8703 21 90


8703 22 10


8703 22 90


8703 23 11


8703 23 19


8703 23 90


8703 24 10


8703 24 90


8703 31 10


8703 31 90


8703 32 11


8703 32 19


8703 32 90


8703 33 11


8703 33 19


8703 33 90


8703 90 10


8703 90 90


N1


8701 90 90 (npr. unimog)


Motorna vozila
kategorije N so vozila za prevoz tovora, in sicer:
– motorna vozila z
najmanj štirimi kolesi,
– motorna vozila s tremi kolesi, če njihova
največja masa presega 1.000 kg


Motorna vozila
kategorije N1 so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5
tone.


8704 10 10


8704 10 90


8704 21 10


8704 21 31


8704 21 39


8704 21 91


8704 21 99


8704 31 10


8704 31 31


8704 31 39


8704 31 91


8704 31 99


8705 10 00


8705 20 00


8705 30 00


8705 40 00


8705 90 10


8705 90 30


8705 90 90


L5


8711 20 10


Motorna vozila
kategorije L so vozila z manj kot štirimi kolesi.
Motorna vozila kategorije L5
so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena z ozirom na
vzdolžno os, katerih največja masa ne presega 1.000 kg in pri katerih ali
prostornina motorja presega 50 cm3 ali konstrukcijsko določena hitrost
presega 50 km/h.


8711 20 91


8711 20 93


8711 20 98


8711 30 10


8711 30 90


8711 40 00


8711 50 00


8711 90 00


 


Viri:
524. Uredba o taksi na obremenjevanje okolja
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni
list RS, št. 13, z dne 7.2.2003
)


Navodilo Carinske uprave RS, št. 5 / 2003 (v pdf
formatu)Uredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98,
dop. 59/99,
84/02) 

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih