TRINET Podpora novice

Spremenjeni zneski trošarin za energente (Ur. l. RS, št. 93/2013)

Trošarine za energente


Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o spremembah Uredbe o
določitvi zneska trošarine za energente


1. člen


V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list
RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10,
82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11,
63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11,
106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 15/13,
28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13 in 72/13) se v 1. členu:  • v točki 2.1 znesek »399,3000« nadomesti z zneskom
    »404,8800« in


  • v točki 2.2 znesek »81,6000« nadomesti z zneskom
    »86,9100«.2. člen


Ta uredba začne veljati 12. novembra 2013.


Št. 00712-52/2013


Ljubljana, dne 11. novembra 2013


EVA 2013-1611-0150


Preglednica trošarin za energente
1.


od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 11 31, 2710 11
41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59 (za 1.000
litrov), in sicer za:


1.1


letalski bencin


421,6100


1.2


osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l


421,6100


1.3


neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) do manj kot 98


514,1600


1.4


neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) 98 ali več


514,1600


2.


od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 41 do 2710
19 49 (za 1.000 litrov), in sicer za:


2.1


pogonski namen


404,8800


2.2


gorivo za ogrevanje


86,9100


3.


od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak od 2711
12 11 do 2711 19 00 (za 1.000 kilogramov), in sicer za:


3.1


pogonski namen


125,0000


3.2


gorivo za ogrevanje


0,0000


4.


od metana iz tarifne oznake 2711 29 00 (za 1.000
kilogramov), in sicer za:


4.1


pogonski namen


134,3700


4.2


gorivo za ogrevanje


0,0000


5.


od zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21
00 (za 1 kubični meter), in sicer za:


5.1


pogonski namen


0,0180


5.2


gorivo za ogrevanje


0,0180


6.


od kerozina iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 (za
1.000 litrov), in sicer za:


6.1


pogonski namen


330,0000


6.2


gorivo za ogrevanje


21,0000


7.


od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 61 do 2710 19
69 in 2710 19 99 (za 1.000 kilogramov)


15,0200


9.


od trdnih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704 (za 1
gigajoul kalorične vrednosti)


0,2900


10.


od biogoriv iz šestega odstavka 53. člena ZTro


0,0000


Uporabniki programske opreme Trinet TLM, ki uporabljajo verzijo
3.50.8.5859 ali višjo, so spremembe prejeli preko avtomatskih
posodobitev šifrantov podatkovne zbirke TARIC3.


(uporabnike starejših verzij oz. uporabnike podatkovne zbirke
Taric2 opozarjamo, da se nacionalni ukrepi v podatkovni bazi Taric2
ne ažurirajo več)


Prikaz v modulu TARIC:

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 12. november 2013


© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih