TRINET Podpora novice

Spremenjene trošarine za neosvinčeni bencin in plinsko olje

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah
(Uradni
list RS, št. 103/04
– uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente in električno energijo


1. člen


V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente in
električno energijo (Uradni list RS, št. 1/05,
5/05,
9/05,
19/05,
25/05,
32/05
in 46/05)
se v 1. členu: • v točki 1.3. znesek “88.171” nadomesti z
  zneskom “92.374“,


 • v točki 1.4. znesek “88.171” nadomesti z
  zneskom “92.374“,


 • v točki 2.1. znesek “76.382” nadomesti z
  zneskom “80.706” in


 • v točki 2.2. znesek “8.337” nadomesti z
  zneskom “11.185“.2. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 00712-25/2005/4


Ljubljana, dne 23. maja 2005.


Objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 51/ 23.5.2005
Preglednica – Trošarine
ENERGENTI IN ELEKTRIČNA ENERGIJA
1. Motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 31, 2710 11 41,
2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
   1.1. letalski bencin
101.036


SIT


za 1000 l
   1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l
101.036


SIT


za 1000 l
   1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
   svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do manj
   kot 98
92.374


SIT


za 1000 l
   1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
   svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali
   več
92.374


SIT


za 1000 l


2. Plinsko olje iz tarifnih oznak od 2710 19 41 do 2710 19
49
   2.1. za pogonski namen
80.706


SIT


za 1000 l
   2.2. za gorivo za ogrevanje
11.185


SIT


za 1000 l


3. Utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak od 2711 12 11
do 2711 19 00
   3.1. za pogonski namen
32.200


SIT


za 1000 kg
   3.2. za gorivo za ogrevanje
0


SIT


za 1000 kg


4. Metan iz tarifne oznake 2711 29 00
   4.1. za pogonski namen
32.200


SIT


za 1000 kg
   4.2. za gorivo za ogrevanje
0


SIT


za 1000 kg


5. Naravni plin iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21 00
   5.1. za pogonski namen
1,5


SIT


za m3
   5.2. za gorivo za ogrevanje
1,5


SIT


za m3


6. Kerozin iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25
   6.1. za pogonski namen
72.477


SIT


za 1000 l
   6.2. za gorivo za ogrevanje
5.000


SIT


za 1000 l


7. Kurilno olje iz tarifnih oznak od 2710 19 61 do 2710 19
69


3.600


SIT


za 1000 kg


8. Električna energija iz tarifne oznake 2716


0


SIT


za 1 MWh


9. Trda goriva iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704


70,6


SIT


za 1 GJ kalorične vrednosti


Plinska olja iz tarifnih oznak 2710 19 41, 2710 19 45 in 2710 19
49 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 19 25, ki se uporabljajo kot
gorivo za ogrevanje, morajo biti označeni s predpisano barvo in
indikatorjem.


Pri uvozu se mineralno olje šteje za označeno, če uvoznik
predloži potrdilo tujega davčnega oziroma carinskega organa,
proizvajalca oziroma tujega označevalca, da je bilo označeno zunaj
Slovenije in da glede na vrsto in količino vsebuje najmanj tiste
snovi za označevanje, ki so predpisane z ZTro
Povezave:
Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih