TRINET Podpora novice

Spremenjene kmetijske dajatve

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 –
ZMR-1) in v zvezi s prvim odstavkom 1. člena zakona o posebnih
dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS,
št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in
živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev


1. člen


V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere
se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št.
115/02, 30/03, 35/03 in 72/03), se v prilogi črtajo vse tarifne
oznake v okviru tarifne oznake 0808 in 2204 29 s
pripadajočim besedilom.


2. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Uradni list RS, št. 100 / 17.10.2003


št. 424-03/2001-12


Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.


EVA 2003-2311-0276


Vlada Republike Slovenije


Vir: Uradni list RS, št. 100 / 17.10.2003Komentar:
Črtajo se kmetijske dajatve za:

Tarifna oznaka


PoimenovanjeVišina posebne

dajatve (SIT/kg)


0808


Jabolka, hruške in kutine, sveže

0808 10


– Jabolka:
– – drugo:

0808 10 20


– – – vrste zlati delišes


24,00


0808 10 50


– – – vrste granny smith


24,00


0808 10 90


– – – druga


24,00


0808 20


– Hruške in kutine:
– – hruške:

0808 20 10


– – – hruške za predelavo, razsute,
od 1. avgusta do 31.decembra


24,50


0808 20 50


– – – druge


24,50


Tarifna oznaka


PoimenovanjeVišina posebne

dajatve (SIT/liter)


2204 29


– – drugo:

2204 29 10


– – – vino, razen tistega, ki spada pod tar.
Podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi košaricami;
drugače polnjeno vino zaradi dodatnega tlaka zaradi ogljikovega
dioksida v raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri temperaturi 20
°C


46,20

– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola
do vključno 13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska
vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

2204 29 12


– – – – – – –
Bordeaux


64,70


2204 29 13


– – – – – – –
Bourgogne


64,70


2204 29 17


– – – – – – – Val de
Loire


64,70


2204 29 18


– – – – – – – drugje


64,70

– – – – – – druga:

2204 29 42


– – – – – – –
Bordeaux


64,70


2204 29 43


– – – – – – –
Bourgogne


64,70


2204 29 44


– – – – – – –
Beaujolais


64,70


2204 29 46


– – – – – – –
Côtes-du-Rhône


64,70


2204 29 47


– – – – – – –
Languedoc-Roussillon


64,70


2204 29 48


– – – – – – – Val de
Loire


64,70


2204 29 58


– – – – – – – drugje


64,70

– – – – – druga:
– – – – – – bela:

2204 29 62


– – – – – – –
Sicilia


64,70


2204 29 64


– – – – – – – Veneto


64,70


2204 29 65


– – – – – – – drugje


64,70

– – – – – – druga:

2204 29 71


– – – – – – – Puglia


64,70


2204 29 72


– – – – – – –
Sicilia


64,70


2204 29 75


– – – – – – – drugje


64,70

– – – – z dejansko vsebnostjo
alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska
vina, pridelana v vinorodnih okoliših:

2204 29 81


– – – – – – bela


64,70


2204 29 82


– – – – – – druga


64,70

– – – – – druga:

2204 29 83


– – – – – – bela


64,70


2204 29 84


– – – – – – druga


64,70


Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih