TRINET Podpora novice

Prehod na podatkovno bazo TARIC 3


Prehod na podatkovno bazo TARIC 3

Pregled informacij o prehodu na podatkovno bazo Taric3 vsebuje:

1.) Opis podatkovne baze TARIC
2.) Programska oprema TLM in Taric3
3.) Dostop do Taric3 na spletni stran carine

1.) Podatkovna baza TARIC

TARIC (Tariff Integree de la Communaute) je centralna elektronska zbirka tarifnih in trgovinskih predpisov EU, ki jo je vzpostavila Evropska komisija z namenom zagotavljanja enotnega izvajanja zunanjetrgovinskih predpisov v vseh državah članicah Evropske unije. V Taricu so zbrani vsi ukrepi, ki jih je potrebno izvajati pri uvozu blaga v EU oziroma pri izvozu blaga iz EU. Bazo Taric upravlja Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo (DG TAXUD) v Bruslju. Spremembe zakonodaje se v bazi ažurirajo dnevno, podatki pa se nato distribuirajo vsem nacionalnim carinskim upravam. S tem je zagotovljen samodejni prenos zakonodaje EU k nacionalnim carinskim upravam držav članic, ki lahko bazo TARIC uporabijo tudi za objavo svojih nacionalnih ukrepov (DDV, trošarine, takse…).

Evropska komisija je za potrebe nadaljnjega razvoja elektronskega carinjenja (E-Customs, MASP) podatkovno bazo TARIC nadgradila na podatkovno bazo TARIC 3. Gre za tehnične spremembe podatkovne baze (spremembe v podatkovnem modelu, npr. širitev podatkovnih polj) ter za spremembe dnevnih posodobitvenih datotek (datoteke so v obliki XML in ne več v obliki EDIFACT). Vsebinskih sprememb z vidika uporabnika (trenutno) ni – podatkovna baza Taric3 vsebuje vse aktualne podatke o predpisih EU (tarifne, kmetijske, trgovinske in druge ukrepe) ter vse nacionalne ukrepe, ki veljajo v Sloveniji.

2.) Programska oprema TLM in Taric3


Uporaba programske opreme TLM se zaradi prehoda na Taric3 ne spremeni. Za pravilno uporabo Taric3 je potrebno:

 • namestiti novo TLM verzijo (3.48.0.5673 oz. višjo)
 • izvesti inicializacijo Taric3
 • preveriti nastavitve za uporabo spletnih storitev CURS

(obvestilo velja za uporabnike modulov Uvoz-AIS, Izvoz-AES in Knjigovodski vpisi)

2.1.) Inicializacija Taric3

Po posodobitvi programa na verzijo 3.48.0.5673 je potrebno izvesti inicializacijo za modul Taric. Ker lahko ta postopek traja eno uro ali več, predlagam, da to storite npr. ob koncu delovnega dne (med tem časom bo motena uporaba podatkov Taric). Postopek inicializacije Taric3 ni potrebno izvesti takoj po posodobitvi programa na novo verzijo.

Opis postopka inicializacije Taric:

 • izberite modul Taric ali pa izberite ukaz Orodja / Posodobitve šifrantov (oz. kliknite na obvestilo “Taric 3 baza ni inicializirana!“)
 • izberite zavihek Inicialna stanja
 • izberite modul TARIC3_INIT
 • za začetek inicializacije izberite ukaz Posodobi zdaj (postopek lahko traja tudi eno uro ali več)

Med tem postopkom se bo podatkovna baza Taric napolnila z novim inicialnim stanjem podatkov Taric3 (vsi veljavni ukrepi, tudi nacionalni).

2.2.) Spletne storitve Taric3

Če uporabljate izračun dajatev preko spletnih storitev CURS, je potrebno urediti dostop do novih spletnih storitev Taric3:

 • v carinskem portalu eCARINA določiti uporabnika, ki ima izbrano aplikacijsko vlogo eTARIC
 • na računalniku, kjer je nameščen program TLM server, je potrebno certifikat tega uporabnika uvoziti v shrambo “Trusted People” oz. shraniti ta certifikat v pfx obliki v mapo certifikatov (TLMserverCertificates). Pozor – certifikata na kartici ni možno uporabiti!
 • v nastavitvah CIS registracije je potrebno v polju “Certifikat za eTaric” ta certifikat nastaviti za dostop do novih spletnih storitev CURS (uporabite ukaz Uvoz-AIS/CIS registracija oz. Izvoz-AES/CIS registracija oz. KV/CIS registracija)

Izračun dajatev preko spletnih storitev CURS se uporablja tako kot doslej: v polju 47 izberite ukaz Izračun carina (namesto Izračun TLM).

2.3.) Posodabljanje podatkovne baze Taric

Po posodobitvi programa in opravljeni inicializaciji Taric3 se bo podatkovna baza Taric posodabljala samodejno (preko dnevnih sprememb baze TARIC iz Bruslja in sprememb slovenskih nacionalnih ukrepov, ki jih pripravlja CURS).

3.) Dostop do Taric3 na spletni stran carine


S prehodom na podatkovno zbirko Taric3 je CURS spremenil dostop do podatkov Taric3 za zunanje uporabnike. Spletni brskalnik TARIC3 je dostopen samo preko spletnega portala eCarina:

https://ecarina.carina.gov.si/

Dostop do brskalnika je mogoč samo ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila in gesla za vstop v portal eCARINA. Podrobnejše informacije o dostopu so objavljene na spletni strani CURS: http://www.carina.gov.si/si/carina/carinska_tarifa/taric/#c31706

3.1.) Portal eCARINA – urejanje uporabnikov

V portalu eCARINA je potrebno vsem tistim uporabnikom, ki bodo uporabljali spletni brskalnik Taric3, dodati novo aplikacijsko vlogo eTARIC:

3.2.) Uporaba spletnega brskalnika Taric3

Uporaba novega spletnega brskalnika Taric3 se vsebinsko ne razlikuje od uporabe dosedanjega brskalnika:

Z ukazom RKM lahko podatke o izbrani tarifni številki in poreklu prenesete v Računsko-kontrolni modul in preverite vrste ter zneske dajatev ob uvozu blaga.

Primer:

– uporaba RKM za izračun dajatev ob uvozu svežih limon iz Tunizije na dan 14.02.2013 (uporabljen je obračun po standardni uvozni vrednosti):


  Povezave:

  Opis novosti v TLM verziji 3.48.0.5679

  – CURS: spletni brskalnik Taric3

  – EU: baza podatkov Taric3

  Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

  Pripravil: Tomaž Leban

  Ljubljana, 15. februar 2013

  © TRINET Informatika, d.o.o.

  Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

  Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih