TRINET Podpora novice

Pregled novosti od 01.07.2013 dalje

Pregled novosti od 01.07.2013:

1.) Spremenjena stopnja DDV

2.) Vstop Hrvaške v EU

3.) Šifrant carinskih izpostav

4.) Postopek 42

5.) Novosti v Luki Koper

1.) Spremenjena stopnja DDV

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 se 1. 7. 2013 zviša splošna stopnja DDV na 22 % ter nižja stopnja DDV na 9,5 %.

Pri izdelavi carinske deklaracije se stopnja DDV obračuna glede na datum sprejema deklaracije (od 01.07.2013 dalje po splošni stopnji 22 % oz. po nižji stopnji 9,5 %).

V primeru vlaganja dopolnilnih deklaracij, ko se za obračun dajatev uporabi drug datum (ki mora biti v deklaraciji vpisan s šifro 3I020), se stopnja DDV obračuna glede na ta datum in ne datum deklaracije (npr. v primeru vpisanega datuma (3I020)(30.06.2013) se obračuna stopnja DDV 20% (stopnja DDV, ki je veljala na dan 30.06.2013). Za uporabnike modula Knjigovodski vpis: stopnja DDV se obračuna glede datum knjigovodskega vpisa.

Pri vnosu izdanih oz. prejetih računov se stopnja DDV obračuna samodejno glede na datum opravljene storitve – od 01.07.2013 dalje po splošni stopnji 22 % oz. po nižji stopnji 9,5 % (to velja za TLM verzijo 3.52.4.6106)

2.) Vstop Hrvaške v EU

Po vstopu Hrvaške v EU poteka blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško brez carinskih formalnosti, podatke o blagovni menjavi pa je potrebno poročati v sistem Intrastat (v primeru ko podjetje izpolni pogoje za obveznost poročanja teh podatkov).

Spremembe pri carinskih postopkih:

Sprostitev hrvaškega blaga v prost promet (hrvaško blago, ki je na dan pristopa v EU v začasni hrambi ali v enem od carinskih postopkov):

– datum deklaracije: 01.07.2013 (oz. večji)
– polje 34: poreklo EU
– polje 36: ugodnost 100 (tudi v primeru dokazila o hrvaškem preferencialnem poreklu)
– polje 37: v tretje podpolje se vpiše šifra oprostitve 099
– polje 44: šifra 3C10 (dokazilo o carinskem statusu EU)
– polje 44: šifra C622 (dokazilo o carinskem statusu EU, npr. obrazec EUR1)

Dokazila o carinskem statusu EU se vpiše s šifro C622 – npr. dokazilo o poreklu EUR1 se vpiše (C622)(številka EUR1) in ne s šifro (N954)(številka EUR1).

V polju 47 se v tem primeru obračunajo ustrezne nacionalne dajatve (npr. DDV, trošarina).
Kadar pa ustrezno dokazilo ni priloženo, se poleg nacionalnih dajatev obračuna tudi carina.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani carine: Vstop Hrvaške v EU

3.) Šifrant carinskih izpostav

Od 01.07.2013 velja nov spremenjen šifrant carinskih izpostav (zaradi vstopa Hrvaške v EU so nekatere izpostave ukinjene):

UKINJENE IZPOSTAVEPRISTOJNE IZPOSTAVE PO 1. 7. 2013
 CARINSKI URAD CELJE CARINSKI URAD CELJE
 – SI002073 Izpostava Rogatec – SI002022 Izpostava Celje
 CARINSKI URAD KOPER CARINSKI URAD KOPER
 – SI006125 Izpostava Dragonja – SI006044 Izpostava Luka Koper
 – SI006170 Izpostava Potniška Luka Koper za mejni prehod Letališče Portorož
 CARINSKI URAD LJUBLJANA CARINSKI URAD LJUBLJANA
 – SI001115 Izpostava Metlika – SI001050 Izpostava Novo mesto
 – SI001166 Izpostava Petrina
 CARINSKI URAD MARIBOR CARINSKI URAD MARIBOR
 – SI007075 Izpostava Gruškovje – SI007067 Izpostava Maribor
 – SI007091 Izpostava Zavrč
 CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA
 – SI004165 Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP Lendava – SI004017 Izpostava Murska Sobota
 – SI004157 Izpostava Petišovci
 – SI004106 Izpostava Središče ob Dravi
 CARINSKI URAD SEŽANA CARINSKI URAD SEŽANA
 – SI009124 Izpostava Jelšane – SI009043 Izpostava Terminal Sežana
 – SI009132 Izpostava Starod
 CARINSKI URAD BREŽICE CARINSKI URAD BREŽICE
 – Izpostava Obrežje – SI001123 Izpostava Obrežje
 – Izpostava ŽP Dobova

Registrirani uporabniki programske opreme Trinet TLM prejemajo vse posodobitve šifranta evropskih carinskih izpostav (tudi hrvaških) tekoče preko avtomatskih posodobitev šifrantov.

Podrobnejši podatki: Carinske izpostave v EU

4.) Postopek 42

V skladu s spremembo pojasnila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prost promet z davčno oproščeno dobavo v drugo državo članico je potrebno v deklaracijo v polju 44 vpisati dokaz, da se uvoženo blago namerava odpeljati in odpremiti iz Slovenije v drugo državo članico pod šifro Y044. Vpišeta se šifra Y044 in številka prevoznega dokumenta. 

Če je npr. prevozni dokument CMR, se v polje 44 EUL vpišejo šifra Y044 in številka CMR ter šifra N730 in številka CMR – npr. (Y044)(00349104) (N730)(00349104). Če se uporabi izjava o odpremi blaga v drugo državo članico, se v polje 44 EUL vpišeta šifra Y044 in izjava uvoznika.

Vir CURS: Pojasnilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prost promet z davčno oproščeno dobavo v drugo državo članico

5.) Novosti pri izmenjavi podatkov z  Luko Koper

V luških dispozicijah je dodana možnost vpisovanja tipa in oznake skladišča tudi na nivoju pošiljke (PB, PF, PE). S to dodelavo je omogočeno, da se na eni dispoziciji navede več različnih skladišč. V primeru, ko bo v dispoziciji podatek o skladišču naveden hkrati v glavi dispozicije ter v pošiljki, bo Luka upoštevala podatek o skladišču, ki je naveden v pošiljki.


  Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

  Pripravil: Tomaž Leban

  Ljubljana, 2. julij 2013

  © TRINET Informatika, d.o.o.

  Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

  Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih