TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, št. L242 in L243 iz 16.9.2010

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 53


  • L242 (zakonodaja) – 15.9.2010


Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 805/2010 z dne 13. septembra
2010 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
likalnih desk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
, ki jih
proizvaja družba Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware
Co. Ltd., Foshan


1


Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 806/2010 z dne 13. septembra
2010 o spremembah uredb (ES) št. 1292/2007 in (ES) št. 367/2006
zaradi odobritve izvzetja iz ukrepov, naloženih v skladu z
navedenima uredbama izraelskemu izvozniku folije iz polietilen
tereftalata (PET) s poreklom iz Indije in prenehanju registracije
uvoza za navedenega izvoznika


6


Uredba Komisije (EU) št. 808/2010 z dne 14. septembra 2010 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


21


Uredba Komisije (EU) št. 809/2010 z dne 14. septembra 2010 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10


23  • L243 (zakonodaja) – 16.9.2010


Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o sklenitvi Dogovora v imenu
Unije med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko
konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o
podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za
upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav
članic
Evropske unije


2


Dogovor med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko
konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o
podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za
upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav
članic
Evropske unije


4


Uredba Komisije (EU) št. 810/2010 z dne 15. septembra 2010 o
spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 o seznamih tretjih držav,
njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih
živali in svežega mesa
v Evropsko unijo, ter o zahtevah za
izdajo veterinarskih spričeval (1)


16


Uredba Komisije (EU) št. 811/2010 z dne 15. septembra 2010 o
evidentiranju uvoza modemov za brezžično prostrano omrežje
(WWAN) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
ob uporabi
člena 24(5) Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 o zaščiti proti
subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske
skupnosti


37


Uredba Komisije (EU) št. 813/2010 z dne 15. septembra 2010 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


40


Uredba Komisije (EU) št. 814/2010 z dne 15. septembra 2010 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 16. septembra 2010


61


Uredba Komisije (EU) št. 815/2010 z dne 15. septembra 2010 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10


64


Sklep Sveta z dne 27. julija 2009 o podpisu, v imenu Skupnosti,
Dogovora med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko
konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o
podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za
upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav
članic
Evropske unije


66  • C248 (informacije in objave) –15.9.2010


Menjalni tečaji eura


2


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov


(Kitajska – nekatere dokončane tkanine iz poliestrskih
filamentov)


7  • C249 (informacije in objave) – 16.9.2010


Menjalni tečaji eura


1


Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza
modemov za brezžično prostrano omrežje (WWAN) s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske


7(1) Besedilo velja za EGP


Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 16. september 2010


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih