TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L339 do L347 iz 24.12.2009

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 52

  • L339 (zakonodaja) – 18.12.2009

Uredba Komisije (EU) št. 1265/2009 z dne 21. decembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (EU) št. 1271/2009 z dne 21. decembra 2009 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev
za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja,
določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

32

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 661/2008 z dne 8. julija 2008 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz
amonijevega nitrata
s poreklom iz Rusije po pregledu
zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in delnem vmesnem
pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL
L 185, 12.7.2008
)

59

Popravek Sklepa Komisije 2008/577/ES o sprejetju zavez,
ponujenih v okviru protidampinškega postopka v zvezi z
uvozom amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije in
Ukrajine ( UL
L 185, 12.7.2008
)

59

  • L343 (informacije in objave) – 22.12.2009

Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o
zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice
Evropske skupnosti

51

  • L344 (zakonodaja) – 23.12.2009

Uredba Komisije (EU) št. 1273/2009 z dne 22. decembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (EU) št. 1274/2009 z dne 18. decembra 2009 o
odprtju in upravljanju uvoznih kvot za riž s poreklom iz
čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)

3

  • L346 (zakonodaja) – 23.12.2009

Uredba Sveta (EU) št. 1283/2009 z dne 22. decembra 2009 o
spremembah Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti
Demokratični ljudski republiki Koreji

1

Uredba Sveta (EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 2009 o
uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko
Gvinejo

26

Sklep Sveta 2009/1002/SZVP z dne 22. decembra 2009 o spremembi
Skupnega stališča Sveta 2006/795/SZVP o omejitvenih ukrepih proti
Demokratični ljudski republiki Koreji

47

Sklep Sveta 2009/1003/SZVP z dne 22. decembra 2009 o spremembi
Skupnega stališča 2009/788/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Republiki Gvineji

51

  • L347 (zakonodaja) – 24.12.2009

Uredba Komisije (EU) št. 1289/2009 z dne 23. decembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

9

Uredba Komisije (EU) št. 1290/2009 z dne 23. decembra 2009 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 1. januarja 2010

11

Uredba Komisije (EU) št. 1292/2009 z dne 21. decembra 2009 o
odstopanju od uredb (ES) št. 675/2009, (ES) št. 676/2009 in (ES)
št. 677/2009 o odprtju javnih razpisov za znižanje carin pri
uvozu sirka iz tretjih držav v Španijo
, za znižanje carin pri
uvozu koruze iz tretjih držav v Španijo ter za znižanje carin pri
uvozu koruze iz tretjih držav na Portugalsko glede končnega
datuma razpisa

22

  • C313 (inforamcije in objave) – 22.12.2009

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z
uvozom prečiščene tereftalne kisline in njenih soli s poreklom
s Tajske

17

Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza
prečiščene tereftalne kisline in njenih soli s poreklom s
Tajske

22

  • C317 (informacije in objave) – 23.12.2009

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu
direktive Sveta o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v
zvezi z davki, carinami
in drugimi ukrepi (COM(2009) 28 konč.
– 2009/0007 (CNS)) in predlogu direktive Sveta o upravnem
sodelovanju na področju obdavčevanja (COM(2009) 29 konč. –
2009/0004 (CNS))

120

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu
Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Regionalno
povezovanje za razvoj v državah AKP (COM(2008) 604 konč.)

126

(1) Besedilo velja za EGP
Vir:
Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.

Prenesete
ga lahko od
tukaj


Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 24. december 2009
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih