TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L336 do L344 iz 14. decembra 2012

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 55


  • L336 (zakonodaja) – 8. december 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št.
1159/2012 z dne 7. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EGS) št.
2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1163/2012 z dne 7.
decembra 2012 o v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 517/94


22Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1164/2012 z dne 7.
decembra 2012 o spremembi prilog I in II k Uredbi Sveta (EGS) št.
3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih
izdelkov po poreklu iz tretjih držav


29Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1165/2012 z dne 7.
decembra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št.
517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz
nekaterih tretjih držav
, ki jih ne urejajo dvostranski
sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna
pravila Skupnosti


55Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1167/2012 z dne 7.
decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


78  • L337 (zakonodaja) – 11. december 2012Sklep Sveta z dne 6. decembra 2012 o podpisu Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko
Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe
ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v
okviru njunega pristopa k Evropski uniji v imenu Evropske unije


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1170/2012 z dne 3.
decembra 2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano
nomenklaturo

(venec iz umetnih cvetov – 6702 90 00)


6Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1171/2012 z dne 3.
decembra 2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano
nomenklaturo

(tekstilni izdelek za shranjevanje malih
predmetov – 6307 90 10
)


9Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1172/2012 z dne 3.
decembra 2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano
nomenklaturo

(robčki iz netkanega tekstila 3307 90
00
)


11Izvedbena uredba Komisije (EU) št.
1180/2012 z dne 10. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EGS) št.
2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti


37Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1182/2012 z dne 10.
decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


46  • L338 (zakonodaja) –12. december 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1188/2012 z dne 11.
decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


25  • L339 (zakonodaja) – 12. december 2012Uredba Komisije (EU) št. 1158/2012 z dne 27. novembra 2012 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo
trgovine z njimi


1  • L340 (zakonodaja) – 13. december 2012Sklep Sveta z dne 6. decembra 2012 o stališču, ki se sprejme
v imenu Evropske unije v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega
sveta, ustanovljenega s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom
med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Albanijo na drugi strani, v zvezi s
sprejetjem določb o koordinaciji sistemov socialne varnosti


1Sklep Sveta z dne 6. decembra 2012 o stališču, ki se sprejme
v imenu Evropske unije v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega
sveta, ustanovljenega s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom
med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Črno goro na drugi strani, v zvezi s
sprejetjem določb o koordinaciji sistemov socialne varnosti


7Sklep Sveta z dne 6. decembra 2012 o stališču, ki se sprejme
v imenu Evropske unije v okviru Odbora za sodelovanje,
ustanovljenega s Sporazumom o sodelovanju in carinski uniji med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani
ter Republiko San Marino na drugi strani, v zvezi s sprejetjem
določb o koordinaciji sistemov socialne varnosti


13Uredba Komisije (EU) št. 1192/2012 z dne 12. decembra 2012 o
prenehanju registracije uvoza žepnih plinskih vžigalnikov z
vžigom na kresilni kamenček, ki jih ni mogoče ponovno polniti,
odpremljenih iz Vietnama, ne glede na to, ali so deklarirani kot
izdelek s poreklom iz Vietnama ali ne, ki je bila uvedena z
Uredbo (EU) št. 548/2012


37Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1193/2012 z dne 12.
decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


38  • L342 (zakonodaja) – 14. december 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1198/2012 z dne 13.
decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


31Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1199/2012 z dne 13.
decembra 2012 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca


33Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1200/2012 z dne 13.
decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z
reprezentativnimi cenami v sektorjih perutninskega mesa in
jajc ter za albumine iz jajc


36Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1201/2012 z dne 13.
decembra 2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so
za tržno leto 2012/2013 določeni z Izvedbeno uredbo (EU) št.
892/2012


38Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1202/2012 z dne 13.
decembra 2012 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne
rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


40  • L344 (zakonodaja) – 14. december 2012Uredba (EU) št. 1168/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 12. decembra 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009
o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice
Evropske skupnosti


1C – informacije in objave2012/C 380 E/04 – Trgovinski odnosi med EU in Kanado

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o
trgovinskih odnosih med EU in Kanado


202012/C 382/09 – Sporočilo Komisije o nezahtevani količini, ki
se doda količini, določeni za podobdobje od 1. aprila 2013 do 30.
junija 2013 v okviru nekaterih kvot, ki jih je odprla Skupnost
za proizvode v sektorju perutninskega mesa


92012/C 382/09 – Sporočilo Komisije o nezahtevani količini, ki
se doda količini, določeni za podobdobje od 1. aprila 2013 do 30.
junija 2013 v okviru nekaterih kvot, ki jih je odprla Skupnost
za proizvode v sektorju perutninskega mesa


112012/C 385/03 – Obvestilo v skladu s členom 12 5a) Uredbe
Sveta (EGS) št. 2913/92, v zvezi z informacijami carinskih
organov držav članic glede uvrščanja blaga v carinsko
nomenklaturo


62012/C 386/01 – Štirinajsto letno poročilo v skladu s členom
8(2) Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna
pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme


1Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.Prenesete
ga lahko od
tukaj
Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 14. december 2012


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih