TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L336 do L341 iz 23.12.2010

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 53


  • L336 (zakonodaja) – 21.12.2010Uredba Komisije (EU) št. 1226/2010 z dne 20. decembra 2010 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z
določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne
kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno
ravnanje ali kaznovanj
e


13Uredba Komisije (EU) št. 1228/2010 z dne 15. decembra 2010 o
spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni
in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi


17Uredba Komisije (EU) št. 1228/2010 z dne 15. decembra 2010 o
spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni
in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi


20Uredba Komisije (EU) št. 1230/2010 z dne 20. decembra 2010 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11


22  • L338 (zakonodaja) – 22.12.2010Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1241/2010 z dne 20. decembra
2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 452/2007 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz likalnih desk s poreklom med
drugim iz Ljudske republike Kitajske


8Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1242/2010 z dne 20. decembra
2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vrvi iz
sintetičnih vlaken s poreklom iz Indije
po pregledu zaradi
izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009


10Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1243/2010 z dne 20. decembra
2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz likalnih
desk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
, ki jih
proizvaja družba Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.


22Uredba Komisije (EU) št. 1245/2010 z dne 21. decembra 2010 o
odprtju tarifnih kvot Unije za leto 2011 za ovce, koze, ovčje
in kozje meso


37Uredba Komisije (EU) št. 1246/2010 z dne 21. decembra 2010 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


40Uredba Komisije (EU) št. 1247/2010 z dne 21. decembra 2010 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11


42  • L341 (zakonodaja) – 23.12.2010Uredba Komisije (EU) št. 1252/2010 z dne 22. decembra 2010 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


19Uredba Komisije (EU) št. 1253/2010 z dne 22. decembra 2010 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11


21Uredba Komisije (EU) št. 1254/2010 z dne 22. decembra 2010 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. januarja 2011


23  • C (Informacije in objave)2010/C 348/10 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih
protidampinških ukrepov

(brezšivne cevi iz železa ali jekla –
Hrvaška, Ukrajina, Rusija – protidampinška dajatev)


162010/C 349/04 – Sklep Komisije z dne 15. decembra 2010 o
spremembi Sklepa Komisije 2007/320/ES z dne 22. marca 2007 o
ustanovitvi strokovne skupine držav članic za digitalizacijo in
digitalno arhiviranje, da se podaljša njegova veljavnost


52010/C 349/06 – Sporočilo Komisije o organu, pristojnem za
izdajo potrdil o poreklu v okviru Uredbe (EU) št. 1085/2010

(uvozna tarifna kvota za manioko in
sladki krompir – „People’s Republic of China“)


152010/C 349/07 – Sporočilo Komisije o organu, pristojnem za
izdajo potrdil o poreklu v okviru Uredbe (EU) št. 1085/2010

(uvozna tarifna kvota za manioko in
sladki krompir – „Thailand“)


162010/C 349/08 – Sporočilo Komisije o organu, pristojnem za
izdajo potrdil o poreklu v okviru Uredbe (EU) št. 1085/2010

(uvozna tarifna kvota za manioko –
„Indonesia“)


172010/C 349 E/11 – Uredba o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov Resolucija Evropskega parlamenta z dne
10. marca 2010 o uredbi o uporabi sheme splošnih tarifnih
preferencialov492010/C 352/14 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih
protidampinških ukrepov

(Kalijev klorid – Belorusija,
Rusija – protidampinška dajatev zaveza)


15(1) Besedilo velja za EGP


Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 24. december 2010


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih