TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L314 do L324 iz 7.12.2011

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 53


  • L314 (zakonodaja) – 29.11.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1224/2011 z dne 28.
novembra 2011 za člene 66 do 73 Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o
sistemu oprostitev carin Skupnosti


20Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1226/2011 z dne 28.
novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


29  • L317 (zakonodaja) – 30.11.2011Sprememba Mednarodne konvencije o usklajevanju mejnih
kontrol blaga
(Konvencija o usklajevanju) iz Ženeve z dne 21.
oktobra 1982


13Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1234/2011 z dne 23.
novembra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1245/2010 o odprtju
tarifnih kvot Unije za leto 2011 za ovce, koze, ovčje in kozje
meso


16Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1237/2011 z dne 29.
novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


26  • L318 (zakonodaja) – 1.12.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1238/2011 z dne 30.
novembra 2011 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
372/2011 o določitvi količinske omejitve za izvoz
izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze
do konca
tržnega leta 2011/2012


2Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1239/2011 z dne 30.
novembra 2011 o odprtju stalnega javnega razpisa za tržno leto
2011/2012 za b


4Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1240/2011 z dne 30.
novembra 2011 o posebnih ukrepih glede dajanja izvenkvotnega
sladkorja in izoglukoze na trg Unije z znižanimi dajatvami na
presežne zaloge v tržnem letu 2011/2012


9Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2011 z dne 30.
novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


15Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2011 z dne 30.
novembra 2011 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit,
ki se uporabljajo od 1. decembra 2011


17  • L319 (zakonodaja) – 2.12.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2011 z dne 29.
novembra 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano
nomenklaturo

(Izdelek v obliki modula, z lastnim
ohišjem z merami približno – 8538 90 99)


34Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1248/2011 z dne 29.
novembra 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano
nomenklaturo

(Stroj sestavljata električni motor in škripec na osi motorja.
Zaradi svojih značilnosti šteje kot
vitel iz tarifne številke 8425. – 8425 31 00)


37Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2011 z dne 29.
novembra 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano
nomenklaturo

(Prenosna baterijska naprava za snemanje
in shranjevanje videoposnetkov, z dimenzijami približno 10 × 5,5
× 2 cm (t. i. „žepni videosnemalnik“),- 8525 80 99)


39Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1253/2011 z dne 1.
decembra 2011 o spremembi uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št.
969/2006, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 1064/2009 o odprtju
in upravljanju tarifnih kvot
Unije za uvoz žit iz tretjih
držav


47Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1254/2011 z dne 1.
decembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


49  • L320 (zakonodaja) – 3.12.2011Sklep Sveta z dne 14. novembra 2011 o podpisu Prostovoljnega
sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško
republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju
na področju gozdov pri uvozu lesa
in lesnih proizvodov v
Evropsko unijo (FLEGT)


2Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1257/2011 z dne 23.
novembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2008 o odprtju in
upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno
in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1261/2011 z dne 2.
decembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


26  • L322 (zakonodaja) – 6.12.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1264/2011 z dne 5.
decembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9  • L324 (zakonodaja) – 7.12.2011Sklep Sveta z dne 5. decembra 2011 o spremembah in
podaljšanju veljavnosti Sklepa 2010/371/EU o zaključku
posvetovanj z Republiko Madagaskar na podlagi člena 96 Sporazuma
o partnerstvu AKP-ES


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1268/2011 z dne 6.
decembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


23Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1269/2011 z dne 6.
decembra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
,
določenih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto
2011/12


25Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1270/2011 z dne 6.
decembra 2011 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih
dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in
začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za
izvenkvotni sladkor


27Sklep Sveta z dne 30. novembra 2011 o stališču Evropske unije
na Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije (STO) o
podaljšanju spregleda STO za izvajanje avtonomnega
trgovinskega preferencialnega režima EU za Zahodni Balkan


28Sklep Sveta z dne 30. novembra 2011 o oblikovanju stališča,
ki ga sprejme Evropska unija v okviru generalnega sekretariata
Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z zahtevami za odobritev
in/ali podaljšanje nekaterih oprostitev obveznosti STO


29  • C (informacije in objave)2011/C 348/05 – Sporočilo Komisije o nezahtevani količini, ki
se doda količini, določeni za podobdobje od 1. aprila 2012 do 30.
junija 2012 v okviru nekaterih kvot, ki jih je odprla Skupnost
za proizvode v sektorju perutninskega mesa62011/C 353/10 – Obvestilo o delni obnovi protidampinške
preiskave glede uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih
agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske152011/C 354/01

Popravek Dvanajstega letnega poročila v skladu s členom
8(2) Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna
pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme
( UL
C 9, 13.1.2011
)


1


Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj


Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 7. december 2011


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih