TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L294 do L301 iz 18.11.2011

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 53


  • L294 (zakonodaja) – 12.11.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1148/2011 z dne 11.
novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12  • L297 (zakonodaja) – 16.11.2011Sklep Sveta z dne 20. oktobra 2011 o sklenitvi Sporazuma med
Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn
o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo,
Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo
o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino
Lihtenštajn


48Sporazum med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in
Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med
Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino
Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in
Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi
na Kneževino Lihtenštajn


49Uredba Komisije (EU) št. 1164/2011 z dne 15. novembra 2011 o
začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 723/2011 (o
razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z
Uredbo Sveta (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih
elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa
ali jekla, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je
deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne), da se
ugotovi, ali se za določenega malezijskega proizvajalca izvoznika
lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo
protidampinške dajatve pri njegovem uvozu in uvede registracija
njegovega uvoza


53Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1165/2011 z dne 15.
novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


57Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1166/2011 z dne 15.
novembra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja,
določenih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto
2011/12


59Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1167/2011 z dne 15.
novembra 2011 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. novembra 2011


61Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. novembra 2011 o spremembi
Odločbe 2008/630/ES o nujnih ukrepih v zvezi z raki, uvoženimi iz
Bangladeša in namenjenimi za prehrano ljudi (notificirano pod
dokumentarno številko C(2011) 8094) (1)


68  • L299 (zakonodaja) – 17.11.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1172/2011 z dne 16.
novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7  • L301 (zakonodaja) – 18.11.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1180/2011 z dne 17.
novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1181/2011 z dne 17.
novembra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
vloženih v prvih sedmih dneh novembra 2011 v okviru tarifne
kvote za visokokakovostno goveje meso
, ki se upravlja Uredba
(ES) št. 620/2009


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1182/2011 z dne 17.
novembra 2011 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih
perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi
Uredbe (ES) št. 1484/95


13Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukajPripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 18. november 2011


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih