TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L264 do L279 iz 26.10.2011Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 53


 • L264 (zakonodaja) – 8.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 997/2011 z dne 7. oktobra
2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


28Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 998/2011 z dne 7. oktobra
2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih
z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto 2011/12


30 • L265 (zakonodaja) – 4.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2011 z dne 10.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


15 • L267 (zakonodaja) – 12.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1003/2011 z dne 11.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1004/2011 z dne 11.
oktobra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih
z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto 2011/12


9Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1005/2011 z dne 11.
oktobra 2011 o koeficientu dodeljevanja za zahtevke za
dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike
za leto
2012 v okviru nekaterih kvot GATT


11 • L268 (zakonodaja) – 13.10.2011Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1008/2011 z dne 10. oktobra
2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz ročnih
vozičkov za premeščanje palet in njihovih osnovnih delov s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske
, kakor je bila
razširjena na uvoz ročnih vozičkov za premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov, poslanih iz Tajske, ne glede na to, ali
so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Tajske ali ne, po
pregledu zaradi izteka ukrepov na podlagi člena 11(2) Uredbe (ES)
št. 1225/2009


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1009/2011 z dne 12.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1010/2011 z dne 12.
oktobra 2011 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih
dovoljenj, zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in
začasni prekinitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za
izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo


14 • L269 (zakonodaja) – 14.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1015/2011 z dne 13.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


27 • L270 (zakonodaja) – 15.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1025/2011 z dne 14.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


26 • L271 (zakonodaja) – 18.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1037/2011 z dne 17.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


44Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1038/2011 z dne 17.
oktobra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih
z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto 2011/12


46 • L273 (zakonodaja) – 19.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1042/2011 z dne 18.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


29 • L275 (zakonodaja) – 20.10.2011Uredba Komisije (EU) št. 1043/2011 z dne 19. oktobra 2011 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz oksalne kisline
s poreklom iz Indije in Ljudske republike Kitajske


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1046/2011 z dne 19.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


25Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1047/2011 z dne 19.
oktobra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od
1. decembra 2011 do 29. februarja 2012


27 • L276 (zakonodaja) – 21.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1052/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


22Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1053/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj in odobritvi uvoznih
pravic na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh meseca
oktobra 2011 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso,
odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007


24Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1054/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
vloženih v prvih sedmih dneh oktobra 2011 v okviru tarifne
kvote za visokokakovostno goveje meso
, ki se upravlja Uredba
(ES) št. 620/2009


26Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1055/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in
mlečne izdelke


27Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1056/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko
meso


31Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1057/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca


33Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1058/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za prašičje meso


35Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1059/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih
uvoznih dajatev
za nekatere proizvode v sektorju
sladkorja
, določenih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za
tržno leto 2011/12


37Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1060/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih
perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin
in o
spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95


39Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1061/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi stopenj nadomestil za mleko in mlečne
proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


41Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1062/2011 z dne 20.
oktobra 2011 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne
rumenjake, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


44 • L277 (zakonodaja) – 22.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1069/2011 z dne 21.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


14Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1070/2011 z dne 21.
oktobra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja,
določenih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto
2011/12


16 • L278 (zakonodaja) – 25.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1075/2011 z dne 24.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1076/2011 z dne 24.
oktobra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z
Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto 2011/12


9 • L279 (zakonodaja) – 26.10.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2011 z dne 25.
oktobra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 487/2004 z dne 11. marca 2004
o spremembah Uredbe (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih uvoza
nekaterih tekstilnih izdelkov s poreklom iz tretjih držav ( UL
L 79, 17.3.2004)
(Slovenska posebna izdaja, poglavje 11,
zvezek 50, str. 128)


8 • C (informacije in objave)2011/C 298/12 – Zadeva C-215/10: Sodba Sodišča (sedmi senat)
z dne 28. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) –
Pacific World Limited, FDD International Limited proti
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Skupna
carinska tarifa — Tarifna razvrstitev — Kombinirana
nomenklatura — Kompleti umetnih nohtov iz lite plastike —
Veljavnost Uredbe (ES) št. 1417/2007 — Drugi proizvodi iz
plastičnih mas (tarifna številka 3926) — Preparati za
manikiranje in pedikiranje
(tarifna številka 3304) —
Garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje
(tarifna številka 8214))


72011/C 303/09 – Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih
brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Rusije


112011/C 308 E/23 – Začasna opustitev dajatev skupne carinske
tarife za Madeiro in Azore * – Zakonodajna resolucija Evropskega
parlamenta z dne 7. septembra 2010 o predlogu uredbe Sveta o
začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na
uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira
in Azori
(09109/2010 – C7-0106/2010 –
2009/0125(CNS))


952011/C 308 E/26 – Dvostranska zaščitna klavzula
Sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo
***I


Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju
dvostranske zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU
in Korejo (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 –
2010/0032(COD))


982011/C 311/56 – Zadeva T-232/06: Sodba Splošnega sodišča z
dne 9. septembra 2011 – Evropaïki Dynamiki proti
Komisiji (Javna naročila storitev — Postopek javnega
razpisa — Opravljanje storitev v zvezi s specifikacijo,
razvojem, vzdrževanjem in podporo carinskih informacijskih
sistemov
, ki se nanašajo na nekatere informacijske projekte —
Zavrnitev ponudbe ponudnika — Oddaja naročila drugemu
ponudniku — Odškodninska tožba — Neupoštevanje
obličnostnih zahtev — Nedopustnost — Ničnostna tožba
— Rok za predložitev ponudb — Rok za predložitev
zahtev za posredovanje podatkov — Enako obravnavanje —
Očitna napaka pri presoji)


33Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 26. oktober 2011


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih