TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L263 do L271 iz 5. oktobra 2012


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 55


  • L263 (zakonodaja) – 28. september 2012Sklep Sveta z dne 24. septembra 2012 o spremembi in
podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku
posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96
Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za
razvojno sodelovanje


2Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 889/2012 z dne 27.
septembra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o
izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta
glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in
nekaterih živil neživalskega izvora
(1)


26Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 890/2012 z dne 27.
septembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


32Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 891/2012 z dne 27.
septembra 2012 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru
tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za
podobdobje september 2012


34Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 892/2012 z dne 27.
septembra 2012 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja za
tržno leto 2012/2013


37Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 893/2012 z dne 27.
septembra 2012 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih
uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo
od 1. oktobra 2012 dalje


39  • L264 (zakonodaja) – 29. september 2012Sklep Sveta št. 528/2012/EU z dne 24. septembra 2012 o
spremembi Sklepa 2001/822/ES o pridružitvi čezmorskih držav in
ozemelj Evropski skupnosti („Sklep o pridružitvi
čezmorskih držav
“)


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 894/2012 z dne 6. avgusta
2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(…. izdelek iz netkanih tkanin iz
sintetičnih filamentov, utrjenih z vezivnim materialom tš 6307 90
98 ….)


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 895/2012 z dne 28.
septembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 896/2012 z dne 28.
septembra 2012 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit,
ki se uporabljajo od 1. oktobra 2012


9Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. septembra 2012 o spremembi
Priloge I k Odločbi 2004/211/ES glede vnosov za Bahrajn in
Brazilijo na seznamu tretjih držav in delov tretjih držav, iz
katerih je dovoljen vnos živih enoprstih kopitarjev ter
semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo
(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 6732) (1)


15  • L266 (zakonodaja) – 2. oktober 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 898/2012 z dne 1. oktobra
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


32  • L268 (zakonodaja) – 3. oktober 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 902/2012 z dne 2. oktobra
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


5Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 903/2012 z dne 2. oktobra
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev
za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto
2012/2013 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 892/2012


7  • L269 (zakonodaja) – 4. oktober 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 905/2012 z dne 3. oktobra
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 906/2012 z dne 3. oktobra
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev
za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki
so za tržno leto 2012/2013 določeni z Izvedbeno uredbo (EU) št.
892/2012


5  • L271 (zakonodaja) – 5. oktober 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2012 z dne 4. oktobra
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1C – informacije in objave2012/C 295/02 – Zadeva C-337/09 P: Sodba Sodišča (veliki
senat) z dne 19. julija 2012 – Svet Evropske unije proti
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group
Co. Ltd, Evropski
komisiji, Association des Utilisateurs et Distributeurs de
l’AgroChimie Européenne (Audace) (Pritožba — Trgovinska
politika — Damping — Uvoz glifosata s poreklom iz
Kitajske
— Uredba (ES) št. 384/96 — Člen 2(7)(b)
in (c) — Status podjetja, ki deluje v pogojih tržnega
gospodarstva — Pojem „večje vmešavanje države“
v smislu člena 2(7)(c), prva alinea — Delničar, ki je javni
subjekt in ki de facto nadzoruje generalno skupščino delničarjev
proizvajalca — Izenačevanje takega nadzora z „večjim
vmešavanjem“ — Presoja mehanizma žigosanja izvoznih
pogodb — Meje sodnega nadzora — Presoja predloženih
dokazov)


22012/C 295/20 – Zadeva C-250/11: Sodba Sodišča (četrti senat)
z dne 19. julija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės – Litva) – AB Lietuvos geležinkeliai
proti Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės
departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev DDV na uvoz blaga
Gorivo v standardnih rezervoarjih kopenskih motornih
vozil
— Pojem „cestno motorizirano vozilo“
— Lokomotive — Cestni promet in železniški promet —
Načelo enakega obravnavanja — Načelo nevtralnosti)


122012/C 295/23 – Zadeva C-336/11: Sodba Sodišča (osmi senat) z
dne 19. julija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour
d’appel de Lyon – Francija) – Receveur principal des
douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des
douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et
droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits
indirects proti Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP
Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm
& Haas Europe Trading APS-UK Branch (Skupna carinska
tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura
— Blazinice za poliranje, namenjene izključno strojem za
poliranje rezin polprevodniških materialov — Tarifni
številki 3919 in 8466 (ali 8486) — Pojma „deli“
ali „pribor“
)


142012/C 296 E/34 – Uvoz ribiških proizvodov, živih školjk,
iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in njihovih stranskih
proizvodov iz Grenlandije ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2011
o predlogu sklepa Sveta o določitvi pravil za uvoz ribiških
proizvodov, živih školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev
in njihovih stranskih proizvodov iz Grenlandije v Evropsko unijo
(KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

P7_TC1-COD(2010)0097

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6.
aprila 2011Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta o določitvi pravil za uvoz ribiških proizvodov, živih
školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in njihovih
stranskih proizvodov iz Grenlandije
v Evropsko unijo
[Sprememba 1] (1)


178Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.
Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 5. oktober 2012


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih