TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L216 do L226 iz 22. avgusta 2012Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 55


  • L216 (zakonodaja) – 14 avgust 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 733/2012 z dne 13. avgusta
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1  • L218 (zakonodaja) – 15. avgust 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 736/2012 z dne 14. avgusta
2012 o določitvi koeficientov, ki se za obdobje 2012/2013
uporabljajo za žito, izvoženo v obliki irskega viskija


6Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 738/2012 z dne 14. avgusta
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 739/2012 z dne 14. avgusta
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki so za
tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št.
971/2011


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 740/2012 z dne 14. avgusta
2012 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. avgusta 2012


14  • L219 (zakonodaja) – 17. avgust 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 745/2012 z dne 16. avgusta
2012 o določitvi koeficientov, ki se za obdobje 2012/2013
uporabljajo za žito, izvoženo v obliki škotskega viskija


13Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 747/2012 z dne 16. avgusta
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


19Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. avgusta 2012 o spremembi
Odločbe 2007/777/ES glede vnosov za Izrael na seznamih tretjih
držav, iz katerih se v Unijo lahko vnesejo nekateri mesni izdelki

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5703) (1)


23  • L222 (zakonodaja) – 18. avgust 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 749/2012 z dne 14. avgusta
2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… izdelek (t. i. „hitosan“),
pripravljen iz rakovih oklepov in sestavljen iz
aminopolisaharidov …)


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 750/2012 z dne 14. avgusta
2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… te sestavine so snovi, ki jih
nabirajo čebele in se predelajo z encimi njihove sline. V skladu
z etiketo je izdelek prehransko dopolnilo, namenjeno prehrani
ljudi …)


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 751/2012 z dne 16. avgusta
2012 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z
ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav


5Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 752/2012 z dne 17. avgusta
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11  • L223 (zakonodaja) – 21. avgust 2012Obvestilo v zvezi z odpovedjo Sporazuma med Evropsko
skupnostjo in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi
izdelki in razveljavitvijo Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2007 o
upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih
izdelkov iz Ruske federacije


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 753/2012 z dne 14.
avgusta 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla
in zaščitenih geografskih označb (Bovški sir (ZOP))


2Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 755/2012 z dne 16. avgusta
2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede
upravičenosti posebnih stroškov okoljskih ukrepov iz operativnih
programov organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave


6Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 756/2012 z dne 20.
avgusta 2012 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za
izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku
Skupnosti
(1)


8Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 758/2012 z dne 20. avgusta
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


51Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 759/2012 z dne 20. avgusta
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev
za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto
2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011


53  • L226 (zakonodaja) – 22. avgust 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 760/2012 z dne 21. avgusta
2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 v zvezi z
intenzivnostjo kontrole, ki jo izvajajo države članice v okviru
sistema kvot za mleko


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 761/2012 z dne 21. avgusta
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. avgusta 2012 o spremembi
Odločbe 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s
proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5753) (1)


5Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne
27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni
carinski tarifi
(UL
L 282, 28.10.2011
)


8Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.
Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 22. avgust 2012


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih