TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L194 do L202 iz 28. julija 2012
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 55


  • L194 (zakonodaja) – 21 julij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 667/2012 z dne 20. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


6Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2012 z dne 20. julija
2012 o izdaji uvoznih dovoljenj in odobritvi uvoznih pravic na
podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh meseca julija
2012 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso
, odprtih z
Uredbo (ES) št. 616/2007


8Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 669/2012 z dne 20. julija
2012 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih
dovoljenj
, za katere so bili zahtevki vloženi od 1. do 7.
julija 2012, za proizvode v sektorju sladkorja v okviru
nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za
takšna dovoljenja


10Priporočilo Komisije z dne 17. julija 2012 o dostopu do
znanstvenih informacij in njihovem arhiviranju


39  • L196 (zakonodaja) – 24. julij 2012Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 672/2012 z dne 16. julija
2012 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene
z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin
z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto
mrežno strukturo iz steklenih vlaken, dobavljenih iz Malezije, ne
glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz
Malezije
ali ne

Več o tem kliknite
tukaj>>>


1Uredba Komisije (EU) št. 674/2012 z dne 23. julija 2012 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih
odpadkov za predelavo
v nekatere države, ki niso članice OECD
(1)


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 676/2012 z dne 23. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


55Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 677/2012 z dne 23. julija
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev
za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki
so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št.
971/2011


57Sklep Sveta 2012/420/SZVP z dne 23. julija 2012 o spremembi
Sklepa 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji


59  • L197 (zakonodaja) – 24. julij 2012Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4.
julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi
(OEEO) (1)


38  • L198 (zakonodaja) – 25. julij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 683/2012 z dne 24. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


14  • L199 (zakonodaja) – 26. julij 2012Sklep Sveta z dne 24. julija 2012 o sklenitvi Sporazuma
med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in
komponentami motornih
vozil med Evropsko unijo in Rusko
federacijo


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 648/2012 z dne 25. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


4Sklep Sveta z dne 26. junija 2012 o stališču, ki se ga v
imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA v zvezi s
sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o
skupnem tranzitnem postopku


6Sklep Sveta z dne 26. junija 2012 o stališču, ki se ga v
imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA v zvezi s
sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o
skupnem tranzitnem postopku


15  • L200 (zakonodaja) – 27. julij 2012Sklep Sveta z dne 24. julija 2012 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske
federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz
trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med
EU in Rusijo


1Sklep Sveta z dne 24. julija 2012 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo
o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine


2Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 687/2012 z dne 26. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 688/2012 z dne 26. julija
2012 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij
2012


13Sklep Sveta z dne 9. oktobra 2009 o podpisu in začasni
uporabi Protokola, ki spreminja Evro-sredozemski letalski
sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi
upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski
uniji


24Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 648/2012 z dne
25. julija 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave (UL
L 199, 26.7.2012
)


28  • L201 (zakonodaja) – 27. julij.2012Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikali
j (1)


60  • L202 (zakonodaja) – 28. julij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 690/2012 z dne 27. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 691/2012 z dne 27. julija
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev
za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki
so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št.
971/2011


15Izvedbeni sklep Sveta z dne 24. julija 2012 o dovoljenju
Danski, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 75 Direktive
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost


24  • C (informacije in objave)2012/C 218/07

Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropske unije

(sprememba v pojasnjevalnih opombah k
tarifni podštevilki „0806 20 10 Korinte“)


62012/C 227/03

Zadeva C-533/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. junija
2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d’instance
de Roubaix – Francija) – Compagnie internationale
pour la vente à distance (CIVAD) SA proti Receveur des
douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits
indirects de Lille, Administration des douanes (Carinski
zakonik Skupnosti
— Člen 236(2) — Povračilo
dajatev, ki niso zakonsko dolgovane — Rok — Uredba
(ES) št. 2398/97 — Dokončna protidampinška dajatev na
uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Egipta, Indije
in Pakistana
— Uredba (ES) št. 1515/2001 —
Povračilo protidampinških dajatev, plačanih na podlagi uredbe, ki
je bila pozneje razglašena za neveljavno — Pojem „višja
sila“ — Datum nastanka obveznosti povrnitve uvoznih
dajatev)


22012/C 227/23

Zadeva T-159/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2012 –
Biofrescos proti Komisiji (Carinska unija — Zamrznjene
kozice iz Indonezije
Neveljavna potrdila o poreklu
Naknadna izterjava uvoznih dajatev — Zahteva
za odpust uvoznih dajatev — Člena 220(2)(b) in 239 Uredbe
(EGS) št. 2913/92)


17Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.
Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 30. julij 2012


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih