TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L171 do L180 iz 12. julija 2012


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 55


 • L171 (zakonodaja) – 30. junij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 580/2012 z dne 29. junija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


8Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 581/2012 z dne 29. junija
2012 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. julija 2012


10 • L172 (zakonodaja) – 30. junij 2012Uredba (EU) št. 529/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. junija 2012 o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2007 o
upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih
izdelkov iz Ruske federacije


1 • L173 (zakonodaja) – 3. julij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 584/2012 z dne 2. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10 • L174 (zakonodaja) – 4. julij.2012Sklep Sveta z dne 7. junija 2012 o stališču, ki ga sprejme
Evropska unija v Svetu ministrov AKP-EU, glede statusa Republike
Južni Sudan v zvezi s Sporazumom o partnerstvu med članicami
skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi


2Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 585/2012 z dne 26. junija
2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz
Rusije in Ukrajine po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 ter o ustavitvi postopka
pregleda zaradi izteka ukrepa glede uvoza nekaterih brezšivnih
cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Hrvaške


5Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 586/2012 z dne 3. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


21Sklep št. 1/2012 Sveta ministrov AKP-EU z dne 15. junija 2012
o reviziji pogojev za financiranje naložb (poglavje 1 Priloge II
k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU)


27 • L175 (zakonodaja) – 5. julij 2012Sklep št. 2/2012 Sveta ministrov AKP-EU z dne 15. junija 2012
o statusu Republike Južni Sudan v zvezi s Sporazumom o
partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in
pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na drugi


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 590/2012 z dne 4. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 591/2012 z dne 4. julija
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki so za
tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št.
971/2011


13 • L176 (zakonodaja) – 6. julij 2012Uredba Komisije (EU) št. 596/2012 z dne 5. julija 2012 o
začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim
ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 467/2010 na
uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri uvozu
silicija, poslanega s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran
kot izdelek s poreklom s Tajvana ali ne, in o registraciji takega
uvoza


50Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 599/2012 z dne 5. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


62 • L177 (zakonodaja) – 7. julij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 609/2012 z dne 6. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


23 • L178 (zakonodaja) – 10. julij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2012 z dne 9. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 616/2012 z dne 9. julija
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki so za
tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št.
971/2011


11 • L179 (zakonodaja) – 11.julij.2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 620/2012 z dne 10. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13 • L180 (zakonodaja) – 12. julij 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 624/2012 z dne 11. julija
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 625/2012 z dne 11. julija
2012 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke
za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 29. junija do 6. julija
2012, za podkvoto III v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo
(ES) št. 1067/2008 za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka
kakovost


14 • C (informacije in objave)2012/C 194/12

Zadeva C-333/11: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 8. marca 2012
(predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van
België – Belgija) – Koninklijke Federatie van Belgische
Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) proti
Belgische Staat (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika —
Konvencija TIR — Carinski zakonik Skupnosti —
Trošarine — Prevoz na podlagi zvezka TIR — Nepravilna
raztovoritev — Določitev kraja kršitve

Izterjava uvoznih dajatev in trošarin — Pristojnost)


72012/C 194/28

Zadeva T-6/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. maja 2012 –
Sviluppo Globale proti Komisiji (Javna naročila storitev —
Postopek javnega razpisa — Podpora carinski in davčni
upravi na Kosovu — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Akt,
zoper katerega ni pravnega sredstva — Potrditveni akt —
Nedopustnost — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št.
1049/2001 — Dokumenti v zvezi s postopkom javnega razpisa —
Delna zavrnitev dostopa — Izjema, ki se nanaša na varstvo
poslovnih interesov tretje osebe — Nezadostna obrazložitev)


182012/C 195/11

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov


182012/C 196/08


Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropske unije


(Pojasnjevalne opombe k tarifni številki
0102 Živo govedo“ se nadomestijo …)


14Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 12. julij 2012


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih