TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L16 do L23 iz 25. januarja 2013

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 56


  • L16 (zakonodaja) – 4. januar 20139Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 36/2013 z dne 18. januarja
2013 o odprtju stalnega javnega razpisa za tržno leto 2012/2013
za uvoz sladkorja z oznakama KN 17011410 in KN 17019910 po
znižani carini


7Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 37/2013 z dne 18. januarja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 38/2013 z dne 18. januarja
2013 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od
1. marca 2013 do 31. maja 2013


14  • L17 (zakonodaja) – 11. januar 2013Uredba (EU) št. 19/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in
stabilizacijskega mehanizma za
banane iz
Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi
strani


1Uredba (EU) št. 20/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in
stabilizacijskega mehanizma za
banane iz
Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi
strani


13  • L18 (zakonodaja) – 22. januar 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 41/2013 z dne 17. januarja
2013 o spremembi Uredbe (EGS) št. 441/91 o uvrstitvi
določenega blaga v oznake 17041019, 17041099 in 95021010
kombinirane nomenklature
in o razveljavitvi Uredbe (EGS)
št. 1287/83


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 42/2013 z dne 17. januarja
2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1510/96 o uvrstitvi
določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(plastična kapsula z žvečilnim gumijem)


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 43/2013 z dne 17. januarja
2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(električna vakuumska prsna črpalka)


5Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 46/2013 z dne 21. januarja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 47/2013 z dne 21. januarja
2013 o izdaji uvoznih dovoljenj in odobritvi uvoznih pravic
na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh meseca
januarja 2013 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso,
odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007


13Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 48/2013 z dne 21. januarja
2013 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki so za
tržno leto 2012/2013 določeni z Izvedbeno uredbo (EU) št.
892/2012


15  • L20 – (zakonodaja) – 23. januar 2013Sklep Sveta z dne 10. maja 2010 o podpisu, v
imenu Evropske unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo
in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo
na drugi strani in o njegovi začasni uporabi1Okvirni sporazum med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na
drugi strani2Uredba Sveta (EU) št. 49/2013 z dne 22.
januarja 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1284/2009 o uvedbi
nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko
Gvinejo25Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 50/2013 z dne
22. januarja 2013 o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št.
204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji29Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 54/2013 z
dne 22. januarja 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti
za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave48Sklep Sveta 2013/45/SZVP z dne 22. januarja
2013 o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih
zaradi razmer v Libiji60Izvedbeni sklep Sveta 2013/46/SZVP z dne 22.
januarja 2013 o izvajanju Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih
ukrepih proti Demokratični republiki Kongo65  • L21 (zakonodaja) – 24. januar 2013Uredba Sveta (EU) št. 55/2013 z dne 17. decembra 2012 o
razširitvi področja uporabe Uredbe (EU) št. 1214/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta o profesionalnem čezmejnem prevozu
eurogotovine
po cesti med državami članicami v euroobmočju


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št.
58/2013 z dne 23. januarja 2013 o spremembi Uredbe (EGS) št.
2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti
(1)


19Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 61/2013 z dne 23. januarja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


25Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 62/2013 z dne 23. januarja
2013 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih
dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in
začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za
izvenkvotni sladkor


27Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 63/2013 z dne 23. januarja
2013 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki so za
tržno leto 2012/2013 določeni z Izvedbeno uredbo (EU) št.
892/2012


28  • L22 (zakonodaja) – 25. januar 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 64/2013 z dne 24. januarja
2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 v zvezi z upravljanjem
tarifnih kvot WTO za sir in maslo iz Nove Zelandije


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 65/2013 z dne 24. januarja
2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 826/2008 o skupnih
pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere
kmetijske proizvode


6Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 66/2013 z dne 24. januarja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 67/2013 z dne 24. januarja
2013 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev za sladkor
kot odgovor na prvi delni javni razpis v okviru razpisnega
postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 36/2013


9  • L23 (zakonodaja) – 25. januar 2013Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o
določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu
2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere
ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi


1Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o
določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so
plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere
staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna
pogajanja ali sporazumi, za leto 2013


54  • C (informacije in objave)2013/C 23/07 – Obvestilo o izteku nekaterih
protidampinških ukrepov

(Dihidromircenol / Indija /
Protidampinška dajatev
)


11Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.
Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 25. januar 2013


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih