TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L148 do L150 iz 9.6.2011

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 53


  • L148 (zakonodaja) – 7.6.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 548/2011 z dne 6. junija
2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 549/2011 z dne 6. junija
2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih
z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11


3Sklep Komisije z dne 6. junija 2011 o določitvi okoljskih
meril za podelitev znaka EU za okolje prenosnim računalnikom
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3736) (1)


5Sklep Komisije z dne 6. junija 2011 o določitvi okoljskih
meril za podelitev znaka EU za okolje svetlobnim virom
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3749) (1)


13Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 354/2011 z dne 12. aprila
2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot
Unije za nekatere ribe in ribiške proizvode s poreklom iz
Bosne in Hercegovine
( UL
L 98, 13.4.2011
)


20  • L149 (zakonodaja) – 8.6.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 553/2011 z dne 7. junija
2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


8Sklep Sveta 2011/332/SZVP z dne 7. junija 2011 o spremembi
Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji


10Sklep Komisije z dne 7. junija 2011 o določitvi okoljskih
meril za podelitev znaka EU za okolje kopirnemu in grafičnemu
papirju (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3751) (1)


12  • L150 (zakonodaja) – 9.6.2011Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 554/2011 z dne 30. maja 2011
o zaključku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom rezanih
vlaken iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


1Uredba Sveta (EU) št. 555/2011 z dne 6. junija 2011 o
spremembah Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 556/2011 z dne 8. junija
2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


4Izvedbeni sklep Sveta z dne 30. maja 2011 o dovoljenju
Republiki Litvi za uporabo ukrepa, ki odstopa od člena 287
Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost


6  • C (informacije in objave)2011/C 169/09 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih
protidampinških ukrepov

(volframove elektrode / LR Kitajska /
protidampinška dajatev)


14Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 9. junij 2011


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih