TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L136 do L141 iz 27.5.2011Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 53


  • L136 (zakonodaja) – 24.5.2011Informacije o datumu podpisa Protokola o ribolovnih možnostih
in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v
ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko
Sao Tome in Principe


1Uredba Sveta (EU) št. 501/2011 z dne 24. februarja 2011 o
dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom k Sporazumu o
partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in
Demokratično republiko Sao Tome in Principe


2Sklep Sveta z dne 24. februarja 2011 o podpisu Protokola o
ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v
Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unij in
Demokratično republiko Sao Tome in Principe v imenu Unije
in o njegovi začasni uporabi


24Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 503/2011 z dne 23. maja 2011
o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih
proti Iranu


26Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 504/2011 z dne 23. maja 2011
o izvajanju Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih
glede na razmere v Siriji


45Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 505/2011 z dne 23. maja 2011
o izvajanju Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti
predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije


48Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 506/2011 z dne 23. maja
2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih
pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so
od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima
(1)


52Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 507/2011 z dne 23. maja
2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


56Sklep Komisije z dne 23. maja 2011 o odobritvi izvzetja od
razširitve protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EGS)
št. 2474/93, nazadnje ohranjene in spremenjene z Uredbo (ES) št.
1095/2005, na nekatere dele koles s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske ter o ukinitvi opustitve in preklicu izvzetja
protidampinške dajatve, razširjene na nekatere dele koles s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske
, ki je bila odobrena
nekaterim stranem v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3543)


99  • L137 (zakonodaja) – 25.5.2011Sklep Sveta z dne 21. marca 2011 o sklenitvi Sporazuma, v
imenu Evropske unije, med Evropsko skupnostjo ter Republiko
Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in
Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za
zunanje meje za obdobje 2007–2013


1Uredba Komisije (EU) št. 508/2011 z dne 24. maja 2011 o
spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega
parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin,
acetamiprid, ciprodinil, difenokonazol, dimetomorf, fenheksamid,
prokvinazid, protiokonazol, piraklostrobin, spirotetramat,
tiakloprid, tiametoksam in trifloksistrobin v ali na nekaterih
proizvodih (1)


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 509/2011 z dne 24. maja
2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


53  • L138 (zakonodaja) – 26.5.2011Sklep Sveta z dne 13. maja 2011 o sklenitvi sporazuma v
obliki Protokola med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt
o mehanizmu za reševanje sporov, ki se uporablja za spore po
trgovinskih določbah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi
med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani


2Protokol med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt o
mehanizmu za reševanje sporov, ki se uporablja za spore po
trgovinskih določbah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi
med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 514/2011 z dne 25. maja
2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje preferencialnih
trgovinskih režimov, ki se uporabljajo za nekatero blago,
pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov
, kakor je
določeno v členu 7(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1216/2009


18Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 519/2011 z dne 25. maja
2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


54  • L140 (zakonodaja) – 27.05.2011Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 521/2011 z dne 26. maja
2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 620/2009 o upravljanju uvozne
tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso


48Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 522/2011 z dne 26. maja
2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


50Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 523/2011 z dne 26. maja
2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih
z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11


52  • L141 (zakonodaja) – 27.5.2011Sklep št. 1/2011 Pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 30.
marca 2011 o spremembi Priloge II k Protokolu 4 k
Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko
na drugi, ki vsebuje seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek
dobil status blaga s poreklom


66Url. ser. C (informacije in objave)2011/C 153/03 – Obvestilo v vednost osebam, za katere veljajo
omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/137/SZVP o
omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in v Uredbi
Sveta (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v
Libiji


72011/C 153/04 – Obvestilo v vednost osebam, za katere veljajo
omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/273/SZVP o
omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in v Uredbi
Sveta (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v
Siriji


82011/C 153/05 – Obvestilo v vednost osebam in subjektom, za
katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta
2010/413/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 961/2010 o omejevalnih
ukrepih proti Iranu


92011/C 153/06

Obvestilo v vednost osebam, za katere veljajo omejevalni
ukrepi
, določeni v Sklepu Sveta 2010/639/SZVP in v Uredbi
Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim
uradnikom Belorusije


102011/C 156/03 – Obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe
protokolov o pravilih glede porekla, ki določajo diagonalno
kumulacijo
med Evropsko unijo, Alžirijo, Egiptom, Ferskimi
otoki, Islandijo, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom,
Norveško, Švico (vključno z Lihtenštajnom), Sirijo, Tunizijo,
Turčijo ter Zahodnim bregom in Gazo


3Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj


Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 27. maj 2011


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih