TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Url. EU, od št. L134 do L136 iz 25. maja 2012


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 55


  • L134 (zakonodaja) – 24. maj 20122012/272/EU – Sklep Sveta z dne 14. maja 2012 o podpisu
Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Filipini na drugi strani v imenu Evropske unij


32012/273/EU – Sklep Sveta z dne 14. maja 2012 o podpisu
Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Mongolijo na drugi strani v imenu Evropske unije


4Informacije o spremembi Dodatka IV k Protokolu o označevanju
vina v skladu s členom 8(2) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in
Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom


5Uredba Komisije (EU) št. 437/2012 z dne 23. maja 2012 o
začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim
ukrepom
, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 791/2011
na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz
steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri
uvozu nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih
vlaken, poslanih s Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so
deklarirane kot izdelek s poreklom s Tajvana in Tajske ali ne, in
o registraciji takega uvoza


12Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 438/2012 z dne 23. maja
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


16Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 439/2012 z dne 23. maja
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev
za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno
leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011


182012/275/EU – Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. maja 2012 o
vključitvi sort vinske trte v Dodatek IV k Protokolu o
označevanju vina v skladu s členom 8(2) Sporazuma med ES in
ZDA o trgovini z vinom


232012/277/EU – Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. maja 2012 o
spremembi Odločbe 2002/840/ES o sprejetju seznama odobrenih
objektov za obsevanje živil v tretjih državah (notificirano pod
dokumentarno številko C(2012) 3179) (1)


292012/278/EU – Sklep Komisije z dne 23. maja 2012 o ustavitvi
protisubvencijskega postopka za uvoz nekaterih pritrdilnih
elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz
Indije


31Zapisnik o popravku Pogodbe med Kraljevino Belgijo,
Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko,
Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko
republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko,
Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko,
Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in
Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko
republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko
Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto,
Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko o
pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike k Evropski uniji, podpisane v Atenah, dne 16.
aprila 2003( UL
L 236, 23.9.2003
) (Slovenska posebna izdaja UL, Posebna
številka z dne 23. september 2003)


37  • L135 (zakonodaja) – 25. maj 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 440/2012 z dne 24. maja
2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 439/2011 o odstopanju
od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma „izdelek
s poreklom“, ki se uporablja za splošno shemo tarifnih
preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj
Zelenortskih otokov glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v
Evropsko unijo


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 442/2012 z dne 24. maja
2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


57Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 443/2012 z dne 24. maja
2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev
za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto
2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011


59Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 444/2012 z dne 24. maja
2012 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev za sladkor
kot odgovor na šesti delni javni razpis v okviru razpisnega
postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011


61  • L136 (zakonodaja) – 25. maj 2012Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 433/2012 z dne 23. maja
2012 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EU) št.
1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in
izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem
večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika


41Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 25. maj 2012


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih