TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L425 in L426 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 425 (zakonodaja) – 16. december 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2098 z dne 15. decembra 2020 o začetku pregleda izvedbenih uredb Sveta (EU) št. 443/2011 in (EU) št. 444/2011 o razširitvi dokončne izravnalne in protidampinške dajatve na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Kanade ali ne, da se določi možnost odobritve izvzetja iz teh ukrepov enemu kanadskemu proizvajalcu izvozniku, razveljavi protidampinška dajatev na uvoz tega proizvajalca izvoznika in uvede registracija uvoza tega proizvajalca izvoznika

13

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2099 z dne 15. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/386 glede posebnih pravil za porazdelitev tarifnih kvot, za katere je na datum začetka uporabe člena 1(2) Uredbe (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta kvotno obdobje v teku

19

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2100 z dne 15. decembra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

21

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2103 z dne 15. decembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1295/2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav

87

  • L 426 (zakonodaja) – 17. december 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2122 z dne 16. decembra 2020 o odobritvi neomejenega in dajatev prostega dostopa do Unije za leto 2021 za nekatero blago s poreklom iz Norveške, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

32

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2125 z dne 16. decembra 2020 o priznanju Vlade Nunavuta kot organa, pooblaščenega za izdajanje dokumentov, ki potrjujejo skladnost z Uredbo (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta za dajanje izdelkov iz tjulnjev na trg Unije

56

  • C 436 (informacije in objave) – 17. december 2020

2020/C 436/08 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

10

2020/C 436/09 – Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Aluminijaste folije / Rusija / Protidampinška dajatev / 19.12.2020)

22

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 17. december 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih