TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L423 in L424 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 423 (zakonodaja) – 15. december 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2080 z dne 9. decembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2083 z dne 14. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Japonsko na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih sta dovoljena uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ter njegov tranzit skozi Unijo, zaradi visokopatogene aviarne influence ( 1 )

20

  • L 424 (zakonodaja) – 15. december 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/2054 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

11

Sklep Sveta (EU) 2020/2055 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

13

Sklep Sveta (EU) 2020/2056 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola št. 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

15

Sklep Sveta (EU) 2020/2057 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola št. 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

17

Sklep Sveta (EU) 2020/2058 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, glede spremembe Protokola 4 (o pravilih o poreklu) k navedenemu sporazumu

19

Sklep Sveta (EU) 2020/2059 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem z Začasnim sporazumom o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, glede sprememb nekaterih določb Protokola II o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinu upravnega sodelovanja

21

Sklep Sveta (EU) 2020/2060 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem na podlagi Začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma zaradi upoštevanja pristopa Neodvisne države Samoe in Salomonovih otokov

23

Sklep Sveta (EU) 2020/2061 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem z začasnim Sporazumom o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, v zvezi z določitvijo poslovnika Odbora za trgovino in posebnih odborov

25

Sklep Sveta (EU) 2020/2062 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 4 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

27

Sklep Sveta (EU) 2020/2063 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 2 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

29

Sklep Sveta (EU) 2020/2064 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 4 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

31

Sklep Sveta (EU) 2020/2065 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za carino, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola I k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

33

Sklep Sveta (EU) 2020/2066 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 4 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

35

Sklep Sveta (EU) 2020/2067 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

37

Sklep Sveta (EU) 2020/2068 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola III k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

39

Sklep Sveta (EU) 2020/2069 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 4 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

41

Sklep Sveta (EU) 2020/2070 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 4 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

43

Sklep Sveta (EU) 2020/2071 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za carino, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola II k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

45

Sklep Sveta (EU) 2020/2072 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

47

Sklep Sveta (EU) 2020/2073 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu EU-Turčija glede spremembe Sklepa št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sklepu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

49

Sklep Sveta (EU) 2020/2074 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Republiko Turčijo o trgovini z izdelki, zajetimi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 1 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

51

Sklep Sveta (EU) 2020/2075 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za carino, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola I k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

53

Sklep Sveta (EU) 2020/2078 z dne 10. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EU in Kanade za carinsko sodelovanje v zvezi s sprejetjem sklepa o medsebojnem priznavanju programa Kanade Partnerji pri zaščiti in programa Evropske unije Pooblaščeni gospodarski subjekti

58

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 15. december 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih