TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L358 in L359 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 358 (zakonodaja) – 28. oktober 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1564 z dne 6. avgusta 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/985 glede prehodnih določb za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19

1

Uredba Komisije (EU) 2020/1565 z dne 27. oktobra 2020 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1,4-diaminobutan, 1-metilciklopropen, amonijev acetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, ciprodinil, apnenec, mandipropamid, poper, piridaben, repelente: krvno moko, izvlečke morskih alg in trimetilamin hidroklorid v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

3

Uredba Komisije (EU) 2020/1566 z dne 27. oktobra 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bupirimat, karfentrazol-etil, etirimol in piriofenon v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

30

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1567 z dne 26. oktobra 2020 o finančni podpori za razvoj stalne enote evropske mejne in obalne straže v skladu s členom 61 Uredbe (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta

59

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1568 z dne 27. oktobra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7547) ( 1 )

69

  • C 362 (informacije in objave) – 28 oktober 2020

2020/C 362/03 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

3

  • L 359 (zakonodaja) – 29. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1572 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/626 glede seznamov tretjih držav in njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos mlečnih proizvodov in žuželk v Evropsko unijo ( 1 )

5

Sklep Komisije (EU) 2020/1573 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7511)

8

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2020/1051 z dne 16. julija 2020 o zaključku ponovne preiskave za ugotavljanje absorpcije v zvezi z uvozom nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( UL L 230 17.7.2020 )

20

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 29. oktober 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih