TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L312, L313 in C408 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 312 (zakonodaja) – 3. december 2019

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/… z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi Odločbe 2007/275/ES (Besedilo velja za EGP)

1

Sklep Sveta (SZVP) 2019/… z dne 2. decembra 2019 o podpori prizadevanjem Ukrajine v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi v sodelovanju z OVSE

42

  • L 313 (zakonodaja) – 4. december 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/2025 z dne 18. novembra 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku

1

Protokol o spremembi Mednarodne konvencijeza ohranitev tunov v Atlantiku

3

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2027 z dne 28. novembra 2019 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006 in (ES) št. 1067/2008, izvedbenih uredb (EU) 2015/2081 in (EU) 2017/2200, Uredbe (ES) št. 1964/2006, Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter Uredbe (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2020 v okviru tarifnih kvot za žita, riž in oljčno olje

28

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2029 z dne 29. novembra 2019 o izdaji dovoljenja Unije za posamezen biocidni proizvod CVAS Disinfectant product based on Propan-2‐ol (Besedilo velja za EGP)

41

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2030 z dne 29. novembra 2019 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov Pal IPA Product Family (Besedilo velja za EGP)

51

  • C 408 (informacije in objave) – 4. december 2019

2019/C 408/06 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

8

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 4. december 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih