TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L299 in C393 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 299 (zakonodaja) – 20. november 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1925 z dne 14. novembra 2019 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

11

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

13

Uredba Sveta (EU) 2019/1926 z dne 14. novembra 2019 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

43

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1927 z dne 19. novembra 2019 o odstopanjih od pravil o izdelkih s poreklom, določenih v Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur, ki se uporabljajo v okviru omejitev letnih kvot za nekatere izdelke iz Singapurja

45

Direktiva Komisije (EU) 2019/1929 z dne 19. novembra 2019 o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, v zvezi s formaldehidom (Besedilo velja za EGP)

51

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1931 z dne 19. novembra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8424) (Besedilo velja za EGP)

61

  • C 393 (informacije in objave) – 20. november 2019

2019/C 393/03 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

3

2019/C 393/04 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

12

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 20. november 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih