TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L296 in L297 / 2019 – spremembe pojasnjevalnih opomb KN

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 296 (zakonodaja) – 15. november 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1912 z dne 11. novembra 2019 o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v razširjeni komisiji Eurocontrola v zvezi z načeli za določanje stroškovne osnove za pristojbine na zračnih poteh in za izračun cen na enoto ter v zvezi s pogoji uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnimi pogoji

28

Sklep št. 1/2019 Pridružitvenega odbora EU-Gruzija v trgovinski sestavi z dne 18. oktobra 2019 o posodobitvi Priloge III-A k Pridružitvenemu sporazumu [2019/1913]

30

Sklep št. 2/2019 Pridružitvenega Odbora EU-Gruzija v Trgovinski Sestavi z dne 18. oktobra 2019 o posodobitvi Priloge XVI k Pridružitvenemu sporazumu [2019/1914]

33

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Uradni list Evropske unije L 280 z dne 31. oktobra 2019 )

63

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/1698 z dne 9. oktobra 2019 o evropskih standardih za proizvode, pripravljenih v podporo Direktivi 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov (Uradni list Evropske unije L 259 z dne 10. oktobra 2019)

64

  • C 387 (informacije in objave) – 15. november 2019

2019/C 387/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

11

  • L 297 (zakonodaja) – 18. november 2019

Popravek Sklepa Sveta 2011/299/SZVP z dne 23. maja 2011 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu ( UL L 136 24.5.2011 )

7

Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 ( UL L 088 24.3.2012 )

8

  • C 390 (informacije in objave) – 18. november 2019

2019/C 390/25 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2018 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

160

2019/C 390/32 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

171

2019/C 390/33 – Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI))

172

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 18. november 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih