TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L250 in L251 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 250 (zakonodaja) – 3. avgust 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1146 z dne 31. julija 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za nekatere gospodinjske aparate, termične člene, opremo v kabelskih omrežjih za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve, odklopnike, naprave za gašenje obloka in opremo za obločno varjenje, inštalacijske spojke za trajni spoj v fiksnih napeljavah (inštalacijah), transformatorje, reaktorje, napajalnike in kombinacije teh elementov, sistem kabelskega napajanja električnih vozil, kabelske vezice in urejanje pokabljenja, krmilne naprave, stikalne elemente, svetilke za nujnostno razsvetljavo, elektronska vezja, ki se uporabljajo za svetilke, in razelektrilne sijalke

121

  • L 251 (zakonodaja) – 3. avgust 2020

Sklep št. 20-W-3 upravnega odbora Evropske agencije za nadzor ribištva z dne 22. aprila 2020 o notranjih pravilih glede omejitve nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Evropske agencije za nadzor ribištva

1

  • C 251 (informacije in objave) – 31. julij 2020

2020/C 251/02 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1136, in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1129 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

4

2020/C 251/03 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849 in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

6

2020/C 251/04 – Obvestilo osebam, skupinam in subjektom, ki so uvrščeni na seznam in za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, kot je bilo posodobljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1132, ter člen 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1128

7

2020/C 251/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in ki so uvrščeni na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, kot je bilo posodobljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1132, ter člen 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1128

8

2020/C 251/06 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2020/1137, in Uredbe Sveta (EU) 2016/44, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1130, o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

9

2020/C 251/07 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/1333 in Uredbi Sveta (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

10

2020/C 251/08 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2019/797, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1127, in iz Uredbe Sveta (EU) 2019/796, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1125 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice

11

2020/C 251/09 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/797 in Uredbi Sveta (EU) 2019/796 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice

12

2020/C 251/10 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1126, in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1124 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

13

2020/C 251/11 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693 in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

14

2020/C 251/13 – Nacionalna izvzetja ponudnikov storitev iger na srečo iz nacionalnih določb za prenos Direktive(EU) 2015/849 (direktive o preprečevanju pranja denarja) Seznam držav članic, ki so se odločile, da bodo ponudnike nekaterih storitev iger na srečo izvzele iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu C 170 z dne 18. maja 2020, str. 23 )

16

2020/C 251/16 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

22

  • C 255 (informacije in objave) – 3. avgust 2020

2020/C 255/05 – Zadeva C-684/18: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 28. maja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – World Comm Trading Gfz SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 90 – Členi od 184 do 186 – Načelo nevtralnosti DDV – Popravek začetnega odbitka davka – Rabati, priznani za dobave blaga znotraj skupnosti in notranje dobave blaga)

5

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 3. avgust 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih