TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L148 in L150 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 148 (zakonodaja) – 11. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/633 z dne 8. maja 2020 o določitvi začasnih ukrepov za sprejemanje elektronskih kopij izvirnih uradnih dokumentov za zahtevke za uvozne tarifne kvote za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj, in zahtevke za uvozna dovoljenja za oluščeni riž basmati zaradi pandemije COVID-19

6

  • C 161 (informacije in objave) – 11. maj 2020

2020/C 161/11 – Zadeva C-655/18: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 4. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Teritorialna direktsia „Severna morska“ kam Agentsia Mitnitsi, pravna naslednica Mitnitsa Varna/„Schenker“ EOOD (Predhodno odločanje – Carinska unija – Uredba (EU) št. 952/2013 – Odstranitev izpod carinskega nadzora – Tatvina blaga, danega v postopek carinskega skladiščenja – Člen 242 – Oseba, odgovorna za odstranitev – Imetnik dovoljenja za carinsko skladiščenje – Sankcija za kršitev carinske zakonodaje – Člen 42 – Obveznost plačila zneska, ki ustreza vrednosti manjkajočega blaga – Hkratna naložitev z denarno sankcijo – Sorazmernost)

8

2020/C 161/06 – Zadeva C-211/18: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 5. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Idealmed III – Serviços de Saúde SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(b) – Oprostitve – Bolnišnična in zdravstvena oskrba – Bolnišnice – Storitve, opravljene pod socialnimi pogoji, primerljivimi s pogoji, ki veljajo za osebe javnega prava – Člena 377 in 391 – Odstopanja – Izbira glede obdavčitve – Ohranitev obdavčitve – Sprememba pogojev za opravljanje dejavnosti)

5

  • C 162 (informacije in objave) – 11. maj 2020

2020/C 162/01 – Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

  • L 150 (zakonodaja) – 13. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/640 z dne 12. maja 2020 o neodobritvi izvlečka propolisa kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

32

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/642 z dne 12. maja 2020 o odobritvi osnovne snovi L-cistein v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

134

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/643 z dne 12. maja 2020 o neodobritvi korenin Saponaria officinalis L. kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet1 )

138

Sklep št. 2/2020 Odbora za trgovino EU-Singapur z dne 27. aprila 2020 glede razlage, v skladu s členom 16.1(4)(d), členov 10.17 in 10.22 Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur v zvezi s spremembami zaščite geografskih označb za vina, žgane pijače, kmetijske proizvode in živila, registriranih v Singapurju [2020/644]

140

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 13. maj 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih