TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L146 in L147 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 146 (zakonodaja) – 8. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/626 z dne 7. maja 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Republiko Severna Makedonija na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih sta dovoljena uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ter njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z atipično kokošjo kugo ( 1 )

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/627 z dne 7. maja 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 3090) ( 1 )

4

  • L 147 (zakonodaja) – 8. maj 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/619 z dne 30. aprila 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru za izvajanje Sporazuma, ustanovljenem na podlagi člena 18 Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora za izvajanje Sporazuma

1

  • C 156 (informacije in objave) – 8. maj 2020

2020/C 156/01 – Sporočilo Komisije — Smernice o prostem gibanju zdravstvenih delavcev in minimalnem usklajevanju usposabljanja v zvezi z nujnimi ukrepi zaradi COVID-19 – priporočila glede Direktive 2005/36/ES

1

2020/C 156/03 – Obvestilo Komisije v skladu s členom 4(17) Protokola 1 k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in državami SADC, ki izvajajo EGP, o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja — Sporočitev revidiranega seznama materialov s poreklom iz Južne Afrike, ki jih v EU ni mogoče neposredno uvoziti brez carine in kvot ter za katere se ne uporablja kumulacija iz člena 4(2) Protokola 1 k Sporazumu med EU in državami SADC, ki izvajajo SGP

6

2020/C 156/04 – Obvestilo o protisubvencijskih ukrepih, ki veljajo za uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije: sprememba imena družbe, za katero velja stopnja izravnalne dajatve za nevzorčene sodelujoče družbe

10

  • C 156 (informacije in objave) – 8. maj 2020

2020/C 157/01 – Stališče Sveta (EU) št. 7/2020 v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga Sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020 ( 1 )

1

2020/C 157/02 – Utemeljitev Sveta: Stališče Sveta (EU) št. 7/2020 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacija o prevozu blaga

19

  • C 159 (informacije in objave) – 8. maj 2020

2020/C 159/01 – Mnenje št. 3/2020 (v skladu s členoma 287(4) in 322(1)(a) PDEU) o predlogu 2020/0054(COD) za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1301/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 8. maj 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih