TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L248 do L254 iz 26.9.2009

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 52

  • L248 (zakonodaja) – 18.9.2009

Uredba Sveta (ES) št. 862/2009 z dne 15. septembra 2009 o
zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov,
uvedenih z Uredbo (ES) št. 1487/2005 na uvoz nekaterih dokončanih
tkanin
iz poliestrskih filamentov s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske

1

Uredba Komisije (ES) št. 863/2009 z dne 21. septembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

9

Uredba Komisije (ES) št. 864/2009 z dne 21. septembra 2009 o
izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih
sedmih dneh meseca septembra 2009 v okviru tarifnih kvot za
perutninsko meso
, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

11

Uredba Komisije (ES) št. 865/2009 z dne 21. septembra 2009 o
izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih
v prvih sedmih dneh meseca septembra 2009 v okviru tarifnih kvot
za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni
albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

13

Uredba Komisije (ES) št. 866/2009 z dne 21. septembra 2009 o
izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih
v prvih sedmih dneh meseca septembra 2009 v okviru tarifne kvote
za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

15

Uredba Komisije (ES) št. 868/2009 z dne 21. septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 748/2008 o odprtju in upravljanju
uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene rebrne dele
trebušnih prepon govejih živali
, ki spadajo v tarifno oznako
KN 02062991 in Uredbe (ES) št. 810/2008 o odprtju in upravljanju
tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in
zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

21

Uredba Komisije (ES) št. 869/2009 z dne 21. septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 838/2009 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 16. septembra 2009

23

  • L249 (zakonodaja) – 23.9.2009

Uredba Komisije (ES) št. 871/2009 z dne 22. septembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 872/2009 z dne 18. septembra 2009 o
uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

  • L251 (zakonodaja) – 24.9.2009

Uredba Komisije (ES) št. 873/2009 z dne 23. septembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

  • L252 (zakonodaja) – 24.9.2009

Sklep št. 2/2009 Skupnega odbora ES-Švica z dne 13.
julija 2009 o spremembi Protokola št. 3 k Sporazumu med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o opredelitvi
pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
sodelovanja

1

  • L253 (zakonodaja) – 25.9.2009

Uredba Komisije (ES) št. 876/2009 z dne 24. septembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 877/2009 z dne 24. septembra 2009 o
določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
za tržno leto
2009/2010

3

Uredba Komisije (ES) št. 878/2009 z dne 24. septembra 2009 o
določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melase v sektorju sladkorja
, ki se uporabljajo od 1. oktobra
2009

5

Uredba Komisije (ES) št. 879/2009 z dne 24. septembra 2009 o
določitvi najvišjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 676/2009

7

  • L254 (zakonodaja) – 26.9.2009

Uredba Sveta (ES) št. 880/2009 z dne 7. septembra 2009 o
izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
skupnostjo in Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII
Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) 1994 glede
spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in
Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji ter o
spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o
tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

Uredba Komisije (ES) št. 881/2009 z dne 25. septembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

5

Uredba Komisije (ES) št. 882/2009 z dne 21. septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 412/2008 o odprtju in upravljanju uvozne
tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso
, namenjeno za
predelavo, ter o odstopanjih od navedene uredbe

7

Uredba Komisije (ES) št. 883/2009 z dne 21. septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 810/2008 o odprtju in upravljanju
tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno
goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

9

Uredba Komisije (ES) št. 890/2009 z dne 25. septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1385/2007 o določitvi podrobnih pravil
za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju
upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko
meso
ter o odstopanju od navedene uredbe

80

Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o
odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v
sektorju sladkorja

82

Uredba Komisije (ES) št. 892/2009 z dne 25. septembra 2009 o
izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje september 2009

94

Uredba Komisije (ES) št. 893/2009 z dne 25. septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 838/2009 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 16. septembra 2009

97

Sklep Sveta z dne 7. septembra 2009 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo v
skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o
tarifah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na
seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru
njunega pristopa k Evropski uniji

104

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini
(GATT) 1994 glede spremembe
ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v
okviru njunega pristopa k Evropski uniji

106

  • Informacije in objave

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo
podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi
informacijske tehnologije na področju carin
(5903/2/09 REV 2)

12

Obvestilo o protidampinških ukrepih za uvoz amonijevega
nitrata s poreklom iz Rusije

30

(1) Besedilo velja za EGP
Vir:
Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.

Prenesete
ga lahko od
tukaj


Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih