TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L433 do L435 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 433 (zakonodaja) – 22. december 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2174 z dne 19. oktobra 2020 o spremembi prilog IC, III, IIIA, IV, V, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov ( 1 )

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2179 z dne 16. decembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

33

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2181 z dne 17. decembra 2020 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2021 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8996)

39

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2182 z dne 18. decembra 2020 o določitvi dokončnega uvoznega odgovora v imenu Unije glede prihodnjega uvoza nekaterih kemikalij v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije z dne 15. maja 2014 o sprejetju uvoznih odločitev Unije za nekatere kemikalije v skladu z navedeno uredbo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8977)

55

  • L 435 (zakonodaja) – 23. december 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/2185 z dne 18. decembra 2020 o podpisu, v imenu Evropske unije, Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

63

Sklep Sveta (EU) 2020/2186 z dne 17. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, glede praktične delovne ureditve v zvezi z uveljavljanjem pravic predstavnikov Unije

65

  • C449 (informacije in objave) – 24. december 2020

2020/C 449/24 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (2018/2109(INI))

170

2020/C 449/38 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

295

2020/C 449/40 – Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o vrnitvi zadeve pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja na podlagi nespremenjenega predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

317

2020/C 449/43 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

340

2020/C 449/44 – Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

341

2020/C 449/45 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

346

2020/C 449/46 – Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

347

2020/C 449/47 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))

351

2020/C 449/48 – Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

352

2020/C 449/58 – Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. februarja 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

560

2020/C 449/59 – Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. februarja 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

564

2020/C 449/60 – Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. februarja 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

571

2020/C 449/61 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

575

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 24. december 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih