TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L427 do L432 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 427 (zakonodaja) – 30. november 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2089 z dne 21. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2122 glede nekaterih kategorij blaga, ki predstavlja nizko tveganje, blaga, ki je del osebne prtljage potnikov, in hišnih živali, ki so izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter o spremembi navedene delegirane uredbe in Delegirane uredbe (EU) 2019/2074 glede sklicevanj na nekatero razveljavljeno zakonodajo ( 1 )

149

  • C 482 (informacije in objave) – 30. november 2021

2021/C 482/05 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije

5

  • L 429 (zakonodaja) – 1. december 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2107 z dne 26. novembra 2021 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

92

  • C 483 (informacije in objave) – 1. december 2021

2021/C 483/14 – Obvestilo o ponovnem začetku protidampinške preiskave v zvezi z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

29

2021/C 483/13 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

19

  • C 483I (informacije in objave) – 1. december 2021

2021/C 483 I/01 – Seznam pristanišč v državah članicah EU, kjer sta dovoljena iztovarjanje in pretovarjanje ribiških proizvodov, pristaniške storitve pa so dostopne ribiškim plovilom tretjih držav v skladu s členom 5(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 – Seznam pristanišč na Severnem Irske, kjer sta dovoljena iztovarjanje in pretovarjanje ribiških proizvodov, pristaniške storitve pa so dostopne ribiškim plovilom tretjih držav v skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

1

  • L 430 (zakonodaja) – 2. december 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 z dne 1. decembra 2021 o določitvi podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 glede izdaje certifikata za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah

24

Sklep Sveta (EU) 2021/2120 z dne 25. novembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru veleposlanikov AKP-EU, glede spremembe Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

28

  • L 430I (zakonodaja) – 2. december 2021

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/2124 z dne 2. decembra 2021 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2021/2125 z dne 2. decembra 2021 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji

16

  • L 432 (zakonodaja) – 3. december 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2127 z dne 29. septembra 2021 o spremembi Priloge IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2129 z dne 2. decembra 2021 o odobritvi dajanja na trg kalcijevega fruktoborata kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

13

  • C 486 (informacije in objave) – 3. december 2021

2021/C 486/04 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2021/2125, in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/2124 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

22

2021/C 486/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

23

2021/C 486/07 – Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 6(4) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

26

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 3. december 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih