TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L416 do L422 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • C 424 (informacije in objave) – 8. december 2020

2020/C 424/06 – Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Brezšivne cevi iz železa ali jekla / Kitajska / Protidampinška dajatev)

32

  • L 416 (zakonodaja) – 11. december 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2037 z dne 10. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

32

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2038 z dne 10. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 v zvezi z obrazci za izjave poroka in vključitvijo stroškov letalskega prevoza v carinsko vrednost zaradi upoštevanja izstopa Združenega kraljestva iz Unije

48

  • L 419 (zakonodaja) – 11. december 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/2026 z dne 4. decembra 2020 o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede sprejetja sklepa o izvzetju nekaterih nakupov živil iz uvedbe prepovedi ali omejitev izvoza

16

Sklep Sveta (EU) 2020/2027 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu EU-Srednja Amerika glede sprememb Dodatka 2 k Prilogi II in uvedbe pojasnjevalnih opomb k členom 15, 16, 19, 20 in 30 Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, in o razveljavitvi sklepov (EU) 2016/1001 in (EU) 2016/1336

18

Sklep Sveta (EU) 2020/2028 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

20

Sklep Sveta (EU) 2020/2029 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem z Začasnim evro-mediteranskim pridružitvenim sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze, na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

22

  • C 428 (informacije in objave) – 11.december 2020

2020/C 428/14 – Obvestilo o spremembi Obvestila o začetku protidampinškega postopka za uvoz vezanih plošč iz brezovega lesa s poreklom iz Rusije

27

  • C 431 (informacije in objave) – 11.december 2020

2020/C 431/01 – Dvaindvajseto letno poročilo v skladu s členom 8(2) Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme

1

  • L 420 (zakonodaja) – 14.december 2020

Sklep št. 2/2020 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 4. decembra 2020 o spremembi Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU [2020/2052]

32

  • L 421 (zakonodaja) – 14.december 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1749 z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

1

  • L 422 (zakonodaja) – 14.december 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1987 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pologa in sprostitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vloženih zahtevkov

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1988 z dne 11. novembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z upravljanjem uvoznih tarifnih kvot po načelu „kdor prvi prispe, prvi dobi“

4

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 14. december 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih