TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L414 do L420 / 2021 – nova KN za l. 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 414 (zakonodaja) – 19. november 2021

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi ( UL L 385, 29.10.2021 )

Popravek —> nova kombinirana nomenklatura za leto 2022

1

  • L 415 (zakonodaja) – 22. november 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2031 z dne 19. novembra 2021 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

20

  • L420 (zakonodaja) – 25. november 2021

Uredba Sveta (EU) 2021/2048 z dne 23. novembra 2021 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2049 z dne 24. novembra 2021 o obnovitvi odobritve aktivne snovi cipermetrin kot kandidatke za zamenjavo skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

6

  • C473 (informacije in objave) – 14. november 2021

2021/C 473/01 – Sporočilo Komisije – Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 25. november 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih