TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L381 do L386 / 2021 (KN za leto 2022)

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 381 (zakonodaja) – 27. oktober 2021

Sklep št. 1/2021 Skupnega odbora EU-Islandija z dne 16. julija 2021 o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo z nadomestitvijo Protokola št. 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2021/1857]

1

Sklep št. 1/2021 Pododbora za carino EU-Gruzija z dne 1. septembra 2021 o spremembi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani z nadomestitvijo Protokola I k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2021/1858]

78

  • L 384 (zakonodaja) – 29. oktober 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1890 z dne 2. avgusta 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 v zvezi s tržnimi standardi v sektorju sadja in zelenjave

23

Uredba Komisije (EU) 2021/1891 z dne 26. oktobra 2021 o spremembi prilog XIV in XV k Uredbi (EU) št. 142/2011 glede uvoza živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov v Unijo in njihovega tranzita skozi Unijo ( 1 )

84

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1892 z dne 27. oktobra 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

105

  • L 385 (zakonodaja) – 29. oktober 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMBINIRANA NOMENKLATURA ZA LETO 2022

Opomba: poravek oz- nadomestna KN za l. 2022 je objavljena v UL L 414, 19.11.2021.

1

  • L 386 (zakonodaja) – 29. oktober 2021

Sklep št. 2/2021 Pridružitvenega odbora v njegovi trgovinski sestavi z dne 8. oktobra 2021 o pozitivni oceni faze 1 iz Priloge XVI-B k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani [2021/1887]

40

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 29. oktober 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih