TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L370 do L381 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 370 (zakonodaja) – 6. november 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1641 z dne 5. novembra 2020 o uvozu živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi iz Združenih držav Amerike ( 1 )

4

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1644 z dne 5. novembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7740) ( 1 )

21

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1645 z dne 5. novembra 2020 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7742) ( 1 )

47

  • L 370I (zakonodaja) – 6. november 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1648 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1649 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

7

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1650 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

9

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1651 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

15

  • L 372 (zakonodaja) – 9. november 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1653 z dne 6. novembra 2020 o zaključku protisubvencijskega postopka za uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indonezije

50

  • L 373 (zakonodaja) – 9. november 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1646 z dne 7. novembra 2020 o ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki iz Združenih držav Amerike po obravnavi trgovinskega spora v okviru dogovora Svetovne trgovinske organizacije o reševanju sporov

1

  • C 381 (informacije in objave) – 12. november 2020

2020/C 381/05 – Davek na dodano vrednost (DDV) Investicijsko zlato, oproščeno plačila Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo merilom iz točke 2 člena 344(1) Direktive Sveta 2006/112/ES (posebna ureditev za investicijsko zlato) Velja za leto 2021

5

  • L 379 (zakonodaja) – 13. november 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1686 z dne 12. novembra 2020 o obvezni registraciji uvoza nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije

47

  • L 381 (zakonodaja) – 13. november 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1695 z dne 12. novembra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

6

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1696 z dne 12. novembra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

8

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1699 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

22

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1700 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

24

  • C 383 (zakonodaja) – 13. november 2020

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije 2020/C 383/07

(4202 – Ta tarifna številka zajema tudi majhne torbice, sestavljene iz plastičnih folij s sistemom zapiranja (npr. zadrgo) in zasnovane za daljšo uporabo)

9

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 13. november 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih