TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L369 do L372 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 369 (informacije in objave) – 19. oktober 2021

Uredba Sveta (EU) 2021/1819 z dne 18. oktobra 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1820 z dne 18. oktobra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/325 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1821 z dne 18. oktobra 2021 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198

5

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1826 z dne 18. oktobra 2021 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1763 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

15

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1827 z dne 18. oktobra 2021 o standardih za poštne storitve in izboljšanje kakovosti storitev v podporo Direktivi 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

16

  • C 423 (informacije in objave) – 19. oktober 2021

2021/C 423/04 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/1826, in Uredbe Sveta (EU) 2015/1755, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1578, o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

5

2021/C 423/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763 in Uredbe Sveta (EU) št. 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

6

2021/C 423/06 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

8

  • L 372 (informacije in objave) – 20. oktober 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1836 z dne 15. oktobra 2021 o določitvi stališča, ki se zastopa v imenu Evropske unije v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v zvezi s sprejetjem sklepa o spremembi navedenega sporazuma

16

  • L 366 (zakonodaja) – 15. oktober 2021

2021/C 425/27 – P9_TA(2020)0324 – Uporaba tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

P9_TC1-COD(2020)0176 – Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. novembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/… Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

184

2021/C 425/28 – P9_TA(2020)0333

Odprava carin na nekatere proizvode ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

P9_TC1-COD(2020)0253 – Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. novembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/… Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatero blago

185

2021/C 425/29 – P9_TA(2020)0334

Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))

P9_TC1-COD(2020)0313 – Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. novembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

186

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 20. oktober 2021

TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih