TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L359I do L361 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 359I (zakonodaja) – 11. oktober 2021

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/1791 z dne 11. oktobra 2021 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1792 z dne 11. oktobra 2021 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

6

  • L 361 (zakonodaja) – 12. oktober 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1797 z dne 5. oktobra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicam na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede spremembe Dodatka XVII-3 (Pravila, ki se uporabljajo za telekomunikacijske storitve), Dodatka XVII-4 (Pravila, ki se uporabljajo za poštne in kurirske storitve) in Dodatka XVII-5 (Pravila, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet) k Prilogi XVII k navedenemu sporazumu

48

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1799 z dne 11. oktobra 2021 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/1544 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

51

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1800 z dne 11. oktobra 2021 o spremembi Sklepa (SZVP) 2019/1720 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

52

  • C 413 (informacije in objave) – 12. oktober 2021

2021/C 413/05 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/1792, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/1791 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

2021/C 413/06 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

7

2021/C 413/07 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1720, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/1800, in Uredbe Sveta (EU) 2019/1716 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

9

2021/C 413/08 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/1720 in Uredbi Sveta (EU) 2019/1716 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

10

2021/C 413/09 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/1799, in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

11

2021/C 413/10 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544 in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

12

  • C 413I (informacije in objave) – 12. oktober 2021

2021/C 413 I/01 – Sklepi Sveta o posodobljenem seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 12. oktober 2021

TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih