TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L353 do L357 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 353 (zakonodaja) – 23. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1540 z dne 22. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793 glede sezamovega semena s poreklom iz Indije ( 1 )

4 

  • L 354 (zakonodaja) – 26. oktober 2020

Priporočilo Sveta (EU) 2020/1551 z dne 22. oktobra 2020 o spremembi Priporočila (EU) 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve

19

  • L 356 (zakonodaja) – 26 oktober 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1545 z dne 19. oktobra 2020 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov

7

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov

9

  • C 358 (informacije in objave) – 26. oktober 2020

2020/C 358/03 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2010/638/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1556, in Uredbi Sveta (EU) št. 1284/2009 o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji

3

  • L 357 (zakonodaja) – 27. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1559 z dne 26. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil ( 1 )

7

  • C 361 (informacije in objave) – 27. oktober 2020

2020/C 361/06 Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega železnega ali jeklenega pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

6

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 27. oktober 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih