TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L346 do L352 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 346 (zakonodaja) – 20. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1524 z dne 19. oktobra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst težkega termičnega papirja s poreklom iz Republike Koreje

19

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1525 z dne 16. oktobra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2013/764/EU glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7008) ( 1 )

31

  • L 348 (zakonodaja) – 20. oktober 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1517 z dne 19. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu Organizacije za ohranjanje severnoatlantskega lososa, ustanovljenem s Konvencijo o ohranitvi lososa v Severnem Atlantiku, v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/937

16

  • L 350 (zakonodaja) – 21. oktober 2020

Sklep št. 1/2020 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, z dne 20. avgusta 2020 o sprejetju Protokola št. 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2020/1526]

1

  • L 351 (zakonodaja) – 22. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1534 z dne 21. oktobra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

2

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1535 z dne 21. oktobra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7388) ( 1 )

37

  • C 351 (informacije in objave) – 21. oktober 2020

2020/C 351/08 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz jeklenih vetrnih stolpov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

8

  • L 352 (zakonodaja) – 22. oktober 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1532 z dne 12. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 66. seji Odbora za harmonizirani sistem Svetovne carinske organizacije v zvezi s predvidenim sprejetjem mnenj o uvrstitvi, odločitev o uvrstitvi, sprememb pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema ali drugih nasvetov glede razlage harmoniziranega sistema ter predvidenim sprejetjem priporočil za zagotovitev enotne razlage harmoniziranega sistema v skladu s Konvencijo o harmoniziranem sistemu

7

  • L 352I (zakonodaja) – 22. oktober 2020

2020/C 352 I/01 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz konverterske aluminijaste folije s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 23. oktober 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih