TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L330 do L332 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 330 (zakonodaja) – 20. september 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1533 z dne 17. septembra 2021 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam odpremljeni, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 ( 1 )

72

  • L 331 (zakonodaja) – 20. september 2021

Spremembe Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR (Konvencija TIR, 1975) – V skladu z obvestili depozitarja ZN C.N.157.2021.TREATIES-XI.A.16 in C.N.268.2021.TREATIES-XI.A.16 začnejo 1. septembra 2021 veljati naslednje spremembe Konvencije TIR za vse pogodbenice

1

  • C 380 (informacije in objave) – 20. september 2021

2021/C 380/03 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

3

2021/C 380/05 – Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Republike Turčije

15

  • C 382 (informacije in objave) – 20. september 2021

2021/C 382/07 – Zadev C-636/20: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 1. julija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Pécsi Törvényszék – Madžarska) – Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje – Carinski zakonik Unije – Člen 22(6) – Člen 29 – Pravica do izjave – Postopki, začeti po uradni dolžnosti – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj pojasnil glede razlogov, ki utemeljujejo potrebo po odgovoru na predhodno vprašanje za rešitev spora o glavni stvari – Očitna nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)

6

  • L 332 (zakonodaja) – 21. september 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1688 z dne 20. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1201 glede seznamov gostiteljskih rastlin in zadevnih rastlin ter testov za identifikacijo bakterije Xylella fastidiosa

6

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 21. september 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih