TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L317 do L323 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 317 (zakonodaja) – 1. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1361 z dne 30. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin iz rodu Malus domestica za saditev s poreklom iz Srbije ter nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1362 z dne 30. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1363 z dne 30. septembra 2020 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 kot krmni dodatek za vse vrste prašičev (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

  • L 318 (zakonodaja) – 1. oktober 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1367 z dne 1. oktobra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1368 z dne 1. oktobra 2020 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

  • C 324 (informacije in objave) – 1. oktober 2020

2020/C 324/04 – Mnenje Evropskega odbora regij – Izvajanje sporazumov o prosti trgovini: regionalni in lokalni vidik

21

  • L 319 (zakonodaja) – 2. oktober 2020

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

2

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1370 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz lantanid citrata kot krmni dodatek za tekače (imetnik dovoljenja Treibacher Industrie AG) ( 1 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1371 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,4-beta-glukanaze kot krmni dodatek za doječe svinje (imetnik dovoljenja BASF SE) ( 1 )

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1372 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za L-triptofan, ki ga proizvaja Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 ali KCCM 10 534 , kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1373 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za cinkov kelat lizina in glutaminske kisline kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

15

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1374 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kot krmni dodatek za teleta, manj pomembne vrste prežvekovalcev (za vzrejo) razen jagnjet in za kamele (za vzrejo) (imetnik dovoljenja Danstar Ferment AG, ki ga zastopa Lallemand SAS) ( 1 )

19

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1375 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz citronske kisline, sorbinske kisline, timola in vanilina kot krmnega dodatka za sesne pujske, pitovne purane in purane za razplod (imetnik dovoljenja Vetagro SpA) ( 1 )

22

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1376 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz 6-fitaze, ki jo proizvaja Komagataella phaffii (CGMCC 12056), kot krmni dodatek za pitovne purane, purane za razplod, pujske (sesne pujske in tekače) in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Andrés Pintaluba S.A) ( 1 )

26

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1377 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis (LMG S-15136), kot krmni dodatek za sesne pujske, vse manj pomembne vrste prašičev razen reproduktivnih živali (imetnik dovoljenja Beldem, oddelek družbe Puratos NV) ( 1 )

29

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1378 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za bakrov kelat lizina in glutaminske kisline kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

32

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1379 z dne 1. oktobra 2020 o dovoljenju za L-cistin, ki ga proizvaja Pantoea ananatis NITE BP-02525, kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

36

  • L 319 I (zakonodaja) – 2. oktober 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1387 z dne 2. oktobra 2020 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1388 z dne 2. oktobra 2020 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

13

  • C 325 (informacije in objave) – 2. oktober 2020

2020/C 325/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/1333 in Uredbi Sveta (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

4

2020/C 325/05 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Sklepu Sveta (SZVP) 2017/2074 in Priloge IV k Uredbi Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Venezueli

6

2020/C 325/07 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1368, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1367 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

8

2020/C 325/08 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

9

  • L 320 (zakonodaja) – 2. oktober 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1380 z dne 1. oktobra 2020 o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1385 z dne 1. oktobra 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

9

  • L 321 (zakonodaja) – 5. oktober 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1391 z dne 2. oktobra 2020 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6889) ( 1 )

5

  • L 323 (zakonodaja) – 5. oktober 2020

Sklep Skupnega odbora za kmetijstvo št. 1/2020 z dne 31. julija 2020 o spremembi Priloge 12 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [2020/1386]

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 5. oktober 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih