TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L309 do L317 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 309 (zakonodaja) – 30. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2334 z dne 29. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede uporabe nadzora odločb v zvezi z zavezujočimi informacijami ter uvedbi prožnosti v postopkih za izdajanje ali sestavljanje dokazil o poreklu

1

Sklep Sveta (EU) 2022/2335 z dne 28. novembra 2022 o spremembi Sklepa (EU) 2015/2169 o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani

6

  • L 310 (zakonodaja) – 1. december 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/2341 z dne 21. novembra 2022 o spremembi Sklepa (EU) 2021/1345 o pooblastilu za začetek pogajanj s Kolumbijo in Mehiko za sklenitev sporazumov o trgovini z ekološkimi proizvodi

12

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/604 z dne 18. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 v zvezi s postopkovnimi pravili za lažjo določitev preferencialnega porekla blaga v Uniji in o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3510/80 in (ES) št. 209/2005 ( UL L 101, 20.4.2018 )

17

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije ( UL L 343, 29.12.2015 )

18

  • C 458 (informacije in objave) –1. deceember 2022

2022/C 458/02 – Obvestilo uvoznikom – Uvoz izdelkov iz ukrajinskih regij Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje v Unijo

2

  • C 458 (informacije in objave) –2. deceember 2022

2022/C 459/06 – Obvestilo o začetku pregleda zaščitnega ukrepa, ki se uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

6

  • L 311 I (zakonodaja) –3. december 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/2367 z dne 3. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2368 z dne 3. decembra 2022 o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

5

Sklep Sveta (SZVP) 2022/2369 z dne 3. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

8

  • L 312 (izakonodaja) –5. deceember 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2361 z dne 1. decembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (1)

5

  • C 462 (informacije in objave) – 5. december 2022

2022/C 462/06 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz triklorizocianurne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

10

  • L 316 (zakonodaja) –6. december 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2389 z dne 7. decembra 2022 o določitvi pravil za enotno uporabo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki vstopajo v Unijo ( 1 )

42

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2390 z dne 7. decembra 2022 o spremembi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/823 na uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije po delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta

52

Sklep št. 1/2022 Odbora za trgovino z dne 16. novembra 2022 o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani [2022/2392]

88

Sklep Odbora za trgovino št. 2/2022 z dne 16. novembra 2022 o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani [2022/2393]

91

Sklep Odbora za trgovino št. 3/2022 z dne 16. novembra 2022 o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani [2022/2394]

93

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2292 z dne 6. septembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vstop pošiljk živali za proizvodnjo živil in nekaterih vrst blaga, namenjenega za prehrano ljudi, v Unijo (Uradni list Evropske unije UL L 304 z dne 24. novembra 2022 )

100

  • C 467 (informacije in objave) – 8. december 2022

022/C 467/06 – Obvestilo o ponovnem začetku protidampinške preiskave v zvezi z uvozom kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

36

  • L 317 (zakonodaja) –9. december 2022

Uredba (EU) 2022/2399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o vzpostavitvi okolja enotnega okenca Evropske unije za carino in spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2406 z dne 8. decembra 2022 o izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc in perutninskega mesa na Poljskem

56

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 10. december 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih