TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L300 do L312 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

 • L 300 (zakonodaja) – 24. avgust 2021

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo ter Antigvo in Barbudo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

1

 • L 302 (zakonodaja) – 26. avgust 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1401 z dne 25. avgusta 2021 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2020/761 in (EU) 2020/1988 glede količin, ki se lahko uvozijo v okviru nekaterih tarifnih kvot

1

 • C 337 (informacije in objave) – 23. avgust 2021

2021/C 337/04 – Zavezujoče informacije o poreklu

6

2021/C 337/05 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekatere brezšivne cevi iz železa (razen iz litega železa) ali jekla (razen iz nerjavnega jekla) s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm / LR Kitajska / Protidampinška dajatev / 13.5.2022)

12

 • L 303 (zakonodaja) – 27. avgust 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1404 z dne 28. junija 2021 o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani, v imenu Unije

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1406 z dne 26. avgusta 2021 o odstopanju od pravil o dokazilu o poreklu iz Izvedbene uredbe (EU) 2020/761, ki se uporabljajo za nekatere uvozne tarifne kvote za perutninsko meso, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 glede količin sira, ki so na voljo za izvozna dovoljenja v ZDA

4

 • C 348I (informacije in objave) – 30. avgust 2021

2021/C 348 I/02 – Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. avgusta 2021 o popravku Izvedbenega sklepa (EU) 2020/2182 o določitvi končnega uvoznega odgovora v imenu Unije glede prihodnjega uvoza nekaterih kemikalij v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

3

 • C 349 (informacije in objave) – 30. avgust 2021

2021/C 349/15 – Zadeva C-362/20: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 15. julija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën/Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV (Predhodno odločanje – Trgovinska politika – Uredba (EU) št. 1071/2012 – Izvedbena uredba (EU) št. 430/2013 – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifne podštevilke 7307 11 10, 7307 19 10 in 7307 19 90 – Obseg – Tarifna uvrstitev na podlagi sodbe Sodišča – Dokončne protidampinške dajatve na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa – Uporaba dokončnih protidampinških dajatev za navojni liti pribor (fitinge) za cevi iz sferoidnega grafitnega litega železa)

12

 • L 306 (zakonodaja) – 31. avgust 2021

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Sklep Sveta (EU) 2021/1345 z dne 28. junija 2021 o pooblastilu za začetek pogajanj z Argentino, Avstralijo, Kanado, Kostariko, Indijo, Izraelom, Japonsko, Novo Zelandijo, Južno Korejo, Tunizijo in Združenimi državami za sklenitev sporazumov o trgovini z ekološkimi proizvodi

2

 • C 351 (informacije in objave) – 1. september 2021

2021/C 351/01 – Obvestilo Komisije – Navodila za izvajanje Protokola k sporazumu CETA med Kanado ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami glede vzajemnega sprejemanja rezultatov ugotavljanja skladnosti

1

 • L 309 (zakonodaja) – 2. september 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1432 z dne 1. septembra 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst žic in pletenih žičnih vrvi iz nelegiranega jekla za pred- in ponapenjanje (žice in pletene žične vrvi PSC) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

8

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1267 z dne 29. julija 2021 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 277, 2.8.2021 )

36

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1266 z dne 29. julija 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 277, 2.8.2021 )

38

 • L 311 (zakonodaja) – 3. september 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1434 z dne 2. septembra 2021 o zaključku pregleda izvedbenih uredb Sveta (EU) št. 443/2011 in (EU) št. 444/2011 o razširitvi dokončne izravnalne in protidampinške dajatve na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade

1

 • L 312 (zakonodaja) – 3. september 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1436 z dne 31. avgusta 2021 o spremembi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga za odobritev določenih nacionalnih odstopanj (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 6156) ( 1 )

3

 • C 354 (informacije in objave) – 3. september 2021

2021/C 354/02 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Volframov karbid, taljeni volframov karbid in volframov karbid z dodatkom kovinskega prahu / LR Kitajska / Protidampinška dajatev / 3. 6. 2022)

2

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 3. september 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih