TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L290 do L292 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 290 (zakonodaja) – 4. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1249 z dne 2. septembra 2020 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1267 na uvoz volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz volframovih elektrod, poslanih iz Laosa in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot s poreklom iz Laosa in Tajske ali ne, ter o zaključku preiskave glede uvoza, poslanega iz Indije, ne glede na to, ali je deklariran kot s poreklom iz Indije ali ne

1

  • C 293 (informacije in objave) – 4. september 2020

2020/C 293/03 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

3

2020/C 293/05 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

6

Popravek Objave zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil ( UL C 336 7.10.2019 )

16

  • L 291 (zakonodaja) – 7. september 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/1252 z dne 2. septembra 2020 o zaprtju ribolova na trsko v norveških vodah območij 1 in 2 za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije

1

  • L 292 (zakonodaja) – 7. september 2020

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2020/900 z dne 25. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije ( UL L 207 30.6.2020 )

3

  • C 297 (informacije in objave) – 7. september 2020

2020/C 297/16 – Zadeva C-97/19: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln (Predhodno odločanje – Carinski zakonik – Carinske deklaracije – Člen 78 tega zakonika – Ponovni pregled carinske deklaracije – Ime deklaranta – Sprememba informacij v zvezi z deklarantom z namenom upoštevanja obstoja posrednega zastopniškega razmerja – Posredno zastopanje osebe, ki je pridobila uvozno potrdilo)

13

2020/C 297/24 – Zadeva C-496/19: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 16. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria regionale della Campania – Italija) – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Skupnosti – Uredba (EGS) št. 2913/92 – Nadzor blaga – Zahteva za ponovni pregled carinske deklaracije – Naknadno preverjanje)

19

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 7. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih